Op onze mooie locatie dagen we peuters uit door hen een rijke speel-leeromgeving aan te bieden. Dit doen we onder andere door peuters niet alleen het standaard speelgoed aan te bieden maar ook speelgoed waarmee ze hun eigen spel kunnen maken en dit regelmatig te vernieuwen. Door ons aanbod werken we spelenderwijs aan alle ontwikkelingsgebieden.

We hebben een fijne eigen plek binnen OBS de Opslach. Kom gerust eens kijken: je bent meer dan welkom!

We respecteren de wensen van ouders met betrekking tot verzorging, opvoeding en ontwikkeling en voldoen waar mogelijk hieraan. Tegelijkertijd houden we oog voor de belangen van de groep.
De samenwerking tussen het kinderdagverblijf, waar kinderen terecht kunnen van 0-4 jaar en de peuteropvang in het lokaal ernaast is goed. Als kinderen twee jaar zijn, kunnen ze makkelijk doorstromen naar de peuteropvang. Ze kennen de leiding en de kinderen vaak al. Op de peuteropvang wordt op spelenderwijs de ontwikkeling gestimuleerd aan de hand van de “uk en puk” methode. We houden ouders op de hoogte van het reilen en zeilen op de locatie middels e-mails en via foto’s in een speciale app groep.

Wij hebben een gecertificeerde tweetalige peuteropvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Meer informatie volgt.

Liefdevolle kinderopvang in Dokkum

Locatie de Hoeksteen in Dokkum is veilig, plezierig en liefdevol. Kinderen mogen zichzelf zijn en ze voelen zich snel thuis. We werken met een vast dagritme en bieden structuur.

Ons team is stabiel en hecht. We zijn goed op elkaar ingespeeld en bieden kinderen vaste begeleiders. Zo voelen ze zich veilig en kunnen ze zich goed ontwikkelen. Wij kijken met plezier naar het individuele kind. Waar kunnen we het extra ondersteunen of uitdagen? 

Onze locatie is een groene oase

Al onze ruimtes zijn ruim en licht. We hebben “buiten” naar binnen gehaald. Het is een groene oase bij ons! Ook genieten we graag van het fruit en de lunch in ons binnentuintje. Buitenspelen doen we op het grote ruime plein.

De relatie met ouders vinden we belangrijk. Zo besteden we aandacht aan de overdracht aan het begin en het eind van de dag. 

Ouders houden wij ook op de hoogte middels nieuwsbrieven en ze krijgen foto’s  van activiteiten of bijzondere momenten toegestuurd via onze groepstelefoon. Daarnaast worden ouders betrokken bij thema’s en bij het VVE-programma.

Gezellig peuteropvang in Heeg

Op onze mooie locatie met een prachtige buitenspeelplaats zijn we altijd erg creatief bezig. Ook boodschappen doen vinden we leuk. En elke maand gaan we naar de pakes en beppes van woonzorgcentrum Talma State om te zingen of spelletjes te spelen. En schijnt het zonnetje? Dan picknicken we bijna altijd lekker buiten op het plein of onderweg tijdens onze wandeling. 

En natuurlijk houden we de ouders op de hoogte van wat we allemaal doen. Daarvoor gebruiken we Klasbord. 

Wij zijn een gecertificeerde tweetalige peuteropvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Onze peuteropvang, It Boartersplak, is gevestigd in C.B.S. De Eker en de peuters leren hier spelenderwijs. We hebben een mooie ruimte en een eigen plein waar de peuters kunnen ontdekken en spelen.

Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Uk en Puk’ en ‘Tomke’ en we bieden dagelijks activiteiten aan die passen bij de belevingswereld van peuters. Daarnaast grijpen we situaties aan om er een leermoment van te maken. Zo stimuleren wij de ontwikkeling. Er wordt voornamelijk Fries gesproken op de locatie maar we zorgen er ook voor dat de Nederlandse taal aangeboden wordt. 

Kinderopvang in Grou

Onze kinderopvang Friesmastate ligt centraal in Grou. We maken regelmatig met de kinderen lopend aan de hand, in de bolderwagen  of in de kinderwagen een wandeling.  Dat kan mooi doordat het park, de speeltuin en het strand op  loopafstand liggen. Friesma State maakt deel uit van het gebouw van Noorderbreedte. Hier wonen veelal ouderen, die regelmatig even langslopen en zwaaien naar de kinderen. Dat is voor iedereen leuk. En er is ook het consultatiebureau. Daar kunnen wij en ouders terecht voor eventueel advies. 

Speciaal voor onze locatie is dat wij geen vaste breng- en haaltijden hanteren; bij ons wordt wel gewerkt met het afnemen van dagen en/of dagdelen, maar ouders zijn vrij in wanneer zij hun kind(eren) gedurende de ochtend brengen. Wij zijn vijf dagen per week geopend en op aanvraag zelfs langer open. 

Tweetalige VVE locatie

Meertaligheid vinden we belangrijk. We zijn een Fries- en Nederlandstalige opvang. Hiervoor zijn we aangesloten bij de Sintrum Frysktalige Berne Opfang. We werken met het één taal één leidster principe. Dit betekent dat de Nederlandstalige pedagogische medewerkers Nederlands spreken en de Friestalige Fries.  

Natuurlijk zijn we ook een VVE-locatie en werken met Puk en met Tomke.

Betrokkenheid met ouders

De relatie met ouders vinden we belangrijk. We betrekken ze onder andere door foto’s te plaatsen op onze Klasbord-app. Zo kunnen de ouders regelmatig een kijkje nemen op onze groep. We versturen regelmatig nieuws- en themabrieven. En we organiseren activiteiten voor ouders, zoals een ouderavond of een Speelcafé.

Meer informatie volgt

Meer informatie volgt

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!