Welkom bij ons kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang (bso) in basisschool de Opstekker in Heeg! Je kunt je alvast inschrijven voor één van onze groepen of een rondleiding aanvragen via deze pagina.

Op onze mooie locatie dagen we peuters uit door hen een rijke speel-leeromgeving aan te bieden. Dit doen we onder andere door peuters niet alleen het standaard speelgoed aan te bieden maar ook speelgoed waarmee ze hun eigen spel kunnen maken en dit regelmatig te vernieuwen. Door ons aanbod werken we spelenderwijs aan alle ontwikkelingsgebieden.

We hebben een fijne eigen plek binnen OBS de Opslach. Kom gerust eens kijken: je bent meer dan welkom!

We respecteren de wensen van ouders met betrekking tot verzorging, opvoeding en ontwikkeling en voldoen waar mogelijk hieraan. Tegelijkertijd houden we oog voor de belangen van de groep.
De samenwerking tussen het kinderdagverblijf, waar kinderen terecht kunnen van 0-4 jaar en de peuteropvang in het lokaal ernaast is goed. Als kinderen twee jaar zijn, kunnen ze makkelijk doorstromen naar de peuteropvang. Ze kennen de leiding en de kinderen vaak al. Op de peuteropvang wordt op spelenderwijs de ontwikkeling gestimuleerd aan de hand van de “uk en puk” methode. We houden ouders op de hoogte van het reilen en zeilen op de locatie middels e-mails en via foto’s in een speciale app groep.

Wij hebben een gecertificeerde tweetalige peuteropvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Meer informatie volgt.

Liefdevolle kinderopvang in Dokkum

Locatie de Hoeksteen in Dokkum is veilig, plezierig en liefdevol. Kinderen mogen zichzelf zijn en ze voelen zich snel thuis. We werken met een vast dagritme en bieden structuur.

Ons team is stabiel en hecht. We zijn goed op elkaar ingespeeld en bieden kinderen vaste begeleiders. Zo voelen ze zich veilig en kunnen ze zich goed ontwikkelen. Wij kijken met plezier naar het individuele kind. Waar kunnen we het extra ondersteunen of uitdagen? 

Onze locatie is een groene oase

Al onze ruimtes zijn ruim en licht. We hebben “buiten” naar binnen gehaald. Het is een groene oase bij ons! Ook genieten we graag van het fruit en de lunch in ons binnentuintje. Buitenspelen doen we op het grote ruime plein.

De relatie met ouders vinden we belangrijk. Zo besteden we aandacht aan de overdracht aan het begin en het eind van de dag. 

Ouders houden wij ook op de hoogte middels nieuwsbrieven en ze krijgen foto’s  van activiteiten of bijzondere momenten toegestuurd via onze groepstelefoon. Daarnaast worden ouders betrokken bij thema’s en bij het VVE-programma.

Gezellig peuteropvang in Heeg

Op onze mooie locatie met een prachtige buitenspeelplaats zijn we altijd erg creatief bezig. Ook boodschappen doen vinden we leuk. En elke maand gaan we naar de pakes en beppes van woonzorgcentrum Talma State om te zingen of spelletjes te spelen. En schijnt het zonnetje? Dan picknicken we bijna altijd lekker buiten op het plein of onderweg tijdens onze wandeling. 

En natuurlijk houden we de ouders op de hoogte van wat we allemaal doen. Daarvoor gebruiken we Klasbord. 

Wij zijn een gecertificeerde tweetalige peuteropvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Onze peuteropvang, It Boartersplak, is gevestigd in C.B.S. De Eker en de peuters leren hier spelenderwijs. We hebben een mooie ruimte en een eigen plein waar de peuters kunnen ontdekken en spelen.

Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Uk en Puk’ en ‘Tomke’ en we bieden dagelijks activiteiten aan die passen bij de belevingswereld van peuters. Daarnaast grijpen we situaties aan om er een leermoment van te maken. Zo stimuleren wij de ontwikkeling. Er wordt voornamelijk Fries gesproken op de locatie maar we zorgen er ook voor dat de Nederlandse taal aangeboden wordt. 

Welkom bij onze opvanglocatie in Tzummarum!

Tweetaligheid
Wij zijn een tweetalige kinderopvang (Fries en Nederlands). We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl.

Meer informatie volgt

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in