Terug naar Locatiekaart

Locatie Mitselwier De Pikestjelp/De Rank

Een veilige, gezellige plek voor peuters en kinderen in de basisschoolleeftijd!

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang
  • Peuteropvang Peuteropvang

We vinden het belangrijk dat de peuters een veilige en warme plek hebben waar ze zich goed kunnen ontwikkelen.

Pedagogisch medewerker - De Pikestjelp

Peuteropvang en BSO in Mitselwier met een goede samenwerking met de basisschool

Onze peuteropvang en BSO in Mitselwier is sinds 2020 gevestigd in bassischool de Rank. Op deze manier houden we er een goede samenwerking met de basisschool op na. Dit maakt voor de kinderen de overgang naar het basisonderwijs gemakkelijker.

Door de vaste activiteiten en dagritmekaarten wordt de dag goed in beeld gebracht. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van jouw kind. We gebruiken de methodes Uk & Puk, Tomke, Boekstart en boekenpret. Elke week krijgen de peuters een ruilboek mee in het voorleestasje en Silke de Beer gaat in de vertelkoffer mee naar huis om een weekje te logeren.

Een veilige leeromgeving, waar kinderen zichzelf kunnen zijn

De thema’s worden door de kinderen gedurende een aantal weken steeds verder uitgediept. We willen dat jouw kind spelenderwijs leert. Daarom ondernemen we samen met de kinderen leuke en leerzame activiteiten. Hiervoor gebruiken verschillende materialen die de brede ontwikkeling, creativiteit en fantasie van de kinderen stimuleren.

Soms doen we dit in kleine groepjes kinderen, soms in een grote groep. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf kunnen ontdekken en veel plezier beleven aan de activiteiten. Een kind leert vooral wanneer het verwonderd en betrokken is. Daarom gaan we er ook vaak op uit! Naast activiteiten, is er ook veel ruimte voor spontaan spel. In ons lokaal zijn hiervoor een poppenhoek, boekenhoek, zand-water-ontdektafel en een thematafel ingericht. Zo spelen kinderen heerlijk met andere kinderen. Daarnaast bieden we de ruimte om even lekker alleen te zijn.

Tweetalige opvang

Wij hebben een gecertificeerde tweetalige peuteropvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Meer informatie over dit onderwerp vind je in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Praktische informatie

Openingstijden

Peuteropvang: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur
Buitenschoolse opvang: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 8:30 uur, dinsdag en donderdag van 14:30 tot 18:15 uur, woensdag en vrijdag van 12:00 tot 18:15 uur.

Algemene informatie
Adresgegevens Roptawei 7
9123 JA Mitselwier
LRK Registratienummer 184540173
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Het speellokaal en het grote plein dagen de peuters uit en dat is goed voor hun ontwikkeling. De kinderen komen met plezier naar de opvang.

Ervaring van een ouder

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in