Terug naar Locatiekaart

Peuteropvang Hommerts, De Moskeflap

Onze locatie is een fijne peuteropvang, waar plezier, openheid, leergierigheid en natuurlijk het kind centraal staan.

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Peuteropvang Peuteropvang

Kinderen komen graag op de Moskeflap. Dan kunnen ze spelen met vriendjes en vriendinnetjes, liedjes zingen, verkleden, knutselen, ontdekken en lekker spelen.

Pedagogisch medewerker - De Moskeflap

Tweetalige peuteropvang in Hommerts

Wij zijn een gecertificeerde tweetalige peuteropvang met een grote betrokkenheid met het dorp Hommerts. Zo werken we bijvoorbeeld samen met het basisonderwijs in het dorp. We vinden het belangrijk dat kinderen zich spelend kunnen ontwikkelen.

We kijken naar ieder kind als individu en sluiten aan bij de ontwikkeling waar het kind aan toe is. Binnen onze locatie hebben we verschillende uitdagende hoeken, die we een paar keer per jaar wisselen. Uiteraard hebben we ook plekken waar de kinderen zich een beetje kunnen terugtrekken voor rust en eigen ruimte.

Activiteiten die de ontwikkeling ondersteunen

Onze activiteiten richten zich op verschillende ontwikkelingsgebieden. Voor de taalontwikkeling lezen we voor, gebruiken we woordkaarten en verwoorden we de handelingen van de medewerkers. We maken muziek, waarbij we ook dansen en zingen. We ontwikkelen de fijne motoriek door middel van verven, knippen, kleuren, kleien, puzzels en andere fijn motorische materialen. Grove motoriek stimuleren we door middels van buiten spelen, fietsen, rennen, klimmen, en  klauteren in de gymzaal en allerlei bewegingsspelletjes. Kortom, er is van alles te doen voor jouw kind.

In de dagelijkse praktijk benutten we ook de gewone momenten, die we als kans zien om  ontwikkelingsgericht bezig te zijn. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Het kind staat voorop en we hebben veel oog voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Met de ouders delen we foto’s, leuke activiteiten en interessante links. We sturen nieuwsbrieven en één keer per jaar organiseren we een ouderavond. Soms doen we ouder en kind activiteiten en betrekken we de ouders bij een nieuw thema. Breng- en haalmomenten gebruiken we om korte gesprekken te hebben met ouders. We hebben bovendien een oudercommissie.

We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Praktische informatie

Openingstijden

Maandag, woensdag en vrijdagochtend van 8:30 tot 12:30 uur

Algemene informatie
Adresgegevens Jeltewei 96a
8622 XV Hommerts
LRK Registratienummer 217434812
Medewerkers
Chantal Zwart
Iris Bethlehem
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Wij zien veel kansen in de gewone momenten.

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!