Terug naar Locatiekaart

Peuteropvang Engwierum Krekt út it nêst

Wij bieden een veilige, gezellige en leerzame plek voor iedereen.

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Peuteropvang Peuteropvang

Wij zijn trots op de veilige en overzichtelijke omgeving die wij de peuters kunnen bieden. En dat komt omdat we klein en overzichtelijk zijn.

Pedagogisch medewerker - Krekt út it nêst

Krekt út it nêst is een tweetalige peuteropvang in Engwierum.

Dit betekent dat we Fries en Nederlands spreken en aanbieden. Fries gebruiken we voor ongeveer tachtig procent. Door middel van thema’s bieden we de Friese en Nederlandse taal aan. Prentenboeken worden vaak in het Nederlands voorgelezen en er zijn prachtige verhaaltjes van Tomke in het Fries. De liedjes die we zingen zijn afwisselend in het Nederlands en in het Fries.

Dagritme

We werken volgens een vast dagritme. Zo starten we de dag rustig op terwijl de peuters met de ouders samen binnenkomen. Er is even tijd voor overdracht tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Uiterlijk half negen nemen de ouders afscheid en zwaaien de peuters hen uit. Dan kunnen de kinderen vrij spelen in de verschillende hoeken. Daarna gaan we in de kring en doen we een gezamenlijke activiteit. Na de kring mogen een aantal kinderen knutselen en de anderen kunnen weer vrij spelen. Na het knutselen en vrij spelen ruimen we de boel samen weer netjes op. We gaan handjes wassen en daarna samen lekker wat drinken en fruit eten. Even een heerlijk rust momentje. Als het dan mooi weer is gaan we lekker naar buiten. Kinderen kunnen volop spelen op het mooie ruime plein. Als de kinderen weer opgehaald worden, is er de mogelijkheid om nog even met de pedagogisch medewerker van gedachten te wisselen over de ochtend.

Wat wij erg belangrijk vinden op onze mooie peuteropvang is dat kinderen zich veilig voelen en dat ze zich zelf kunnen zijn. Plezier en eigenheid staat dan ook voorop. Tevens vinden wij de band met de ouders erg belangrijk. De drempel dient laag te zijn om zorgen of aanmerkingen te kunnen bespreken.

Praktische informatie

Openingstijden

Dinsdag en vrijdag 08:00 tot 12:00 uur

Algemene informatie
Adresgegevens De Kampen 39
9132 LV Engwierum
LRK Registratienummer 100438787
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Kinderen zijn heel blij als ze de medewerkers zien. Ze genieten van het samen spelen en we horen vaak prachtige verhalen over de belevenissen op de opvang.

Ervaring van een ouders

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in