Terug naar Locatiekaart

Kinderopvang Oudega

Wij bieden een fijne, uitdagende en rijke speelomgeving aan en ondersteunen het spel van de kinderen, wat ertoe leidt dat de kinderen spelenderwijs leren en ontwikkelen.

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang
  • Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang Peuteropvang

De Joopykjes is een fijne en veilige plek waar peuters samen naar hartenlust kunnen spelen, waar ze zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen en waar ze zichzelf mogen zijn.

Pedagogisch medewerker - De Joopykjes

Welkom bij onze opvanglocatie in Oudega waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen én leren.

Deze opvang in Oudega is een fijne en veilige plek waar kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar naar hartenlust kunnen spelen, waar ze zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen en waar ze zichzelf mogen zijn. We bieden peuteropvang en buitenschoolse opvang aan.

Wij werken graag met thema’s van Tomke en Uk en Puk.

Uit dit VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma doen we veel activiteiten en werken daarmee aan de gehele ontwikkeling van de peuters, zodat ze met zelfvertrouwen en goed voorbereid een prettige start kunnen maken op de basisschool. Naast de thema’s van Uk en Puk en Tomke, haken we in op de actualiteit zoals bijvoorbeeld de seizoenen, Sinterklaas, verjaardagen, een pasgeboren broertje of zusje.

Wij zijn graag creatief bezig en knutselen heel wat af. We zingen graag, hebben een kast vol met puzzels, spelletjes en constructiemateriaal. We hebben diverse speelhoeken, de poppenhoek, de verkleedbak, leeshoek, bouwhoek, autohoek, we spelen met klei, kortom we komen tijd te kort!

Na het fruiteten gaan we, als het even kan, naar buiten. Wij hebben een uitdagende buitenruimte, waar het heerlijk spelen is, in de zandbak, van de glijbaan of op de fietsjes.

Wij zijn een gecertificeerde tweetalige peuteropvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Let op
Inschrijven voor het kinderdagverblijf is al mogelijk (onderaan deze pagina). Op dit moment inventariseren we op welke dagen er het meeste behoefte is aan opvang op het kinderdagverblijf. Op het inschrijfformulier kun je aangeven op welke dagen je opvang wenst. Als we de inschrijvingen ontvangen, wordt besloten op welke dagen het kinderdagverblijf geopend is. Hierover word je te zijner tijd geïnformeerd.

Praktische informatie

Openingstijden

Peuteropvang: drie dagen van 8:30 tot 12.30 uur

Buitenschoolse opvang: maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.15 uur

Algemene informatie
Adresgegevens Tjerkemar 8
8614 XD Oudega SWF
LRK Registratienummer POV: 308613843 BSO: 202030817
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Onze kinderen gaan altijd blij naar binnen. En nu ze er al wat langer zijn, is de binnenglijbaan favoriet!

Ervaring van een ouder

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!