Terug naar Locatiekaart

Opvang Grou Jongema

Bij ons is er ruimte en aandacht voor ieders talent.

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang
  • Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang Peuteropvang

Een fijne plek voor kinderen, ouders en onszelf. Dat is waar we op onze locatie naar streven. Elke dag opnieuw.

Pedagogisch medewerker

Bij onze opvang in Grou voelt het kind zich thuis

Wij vangen kinderen professioneel op en stimuleren ze in hun ontwikkeling. En we vinden het net zo belangrijk dat zij zich thuis voelen, geborgenheid en veiligheid ervaren en een gezellige tijd bij onze opvang in Grou hebben. We willen dat kinderen zichzelf kunnen zijn en hun verhaal bij ons kwijt kunnen. Zo kunnen zij  zich optimaal ontwikkelen.

Iedereen heeft specifieke talenten en wij geven elkaar de ruimte om die talenten te ontdekken en te gebruiken. Zo doen we allemaal dat waar ons hart en onze kracht ligt. We hebben aandacht en zorg voor ieder kind. Als er kinderen zijn die zich niet vanzelfsprekend ontwikkelen, maar die een steun in de rug nodig hebben, dan onderzoeken we de mogelijkheden. We denken niet in beperkingen, maar gaan de uitdaging aan om ook deze kinderen een fijne plek te bieden. Met onze gecertificeerde VVE progamma kunnen we peuters veel extra geven.

Ouders worden betrokken middels digitale media, nieuwsbrieven, themabrieven VVE en e-mail. Ouders hebben de mogelijkheid te bellen om een uitgebreider gesprek te voeren met de leidster.

Wij zijn een gecertificeerde tweetalige peuter-/kinderopvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Praktische informatie

Openingstijden

Kinderdagopvang: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 18:15 uur

Peuteropvang: maandag t/m vrijdag van 8:15 tot 12:15 uur

BSO: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 8:15 uur en 14:00 tot 18:15 uur (woensdag vanaf 11:45 uur)

Algemene informatie
Adresgegevens Jongema 2
9001 LA Grou
LRK Registratienummer BSO: 173249000 / KDV en POV: 155418002
Medewerkers
Sjirkje Giliam Zijlstra
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Lekker voetballen in de pannakooi met mijn vrienden vind ik het leukst

Jongen (10 jaar)

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in