Terug naar Locatiekaart

Peuteropvang en buitenschoolse in Ee

Welkom bij onze opvanglocatie in Ee: wij bieden hier peuteropvang en buitenschoolse opvang. Jouw kind krijgt hier volop kansen om zich hier op zijn of haar eigen tempo ontwikkelen.

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang
  • Peuteropvang Peuteropvang

Wij werken met plezier met de kinderen uit ons dorp en doen er alles aan om de kinderen met elkaar een fijne tijd geven op de peuteropvang.

Pedagogisch medewerker - De Ukkepuk

Samen spelenderwijs leren

Bij onze peuteropvang in Ee brengen we de kinderen spelenderwijs in aanraking met elkaar. Ze leren van elkaar in de omgang met elkaar, maar ook ontwikkelen ze zich onder andere op het gebied van taal en motoriek. Het tweetalige beleid op onze peuteropvang vinden passen bij ons dorp. De kinderen hebben hier ook baat bij als ze op de basisschool komen. Ook bieden we hier buitenschoolse opvang aan.

Goede samenwerking tussen peuteropvang en bassischool in Ee

We werken samen met CBS de Gearing. We vieren onder andere het Sinterklaas feest op dezelfde dag. En ook bij calamiteiten hebben we nauw contact en stemmen we met elkaar af. Dat vinden we positief.

We zorgen voor een goed contact met de ouders. De saamhorigheid en betrokkenheid van de ouders vinden we waardevol. Door de ouders op de hoogte te houden via Whatsapp en in nieuwsbrieven weten ze wat er speelt op de peuteropvang en wat we allemaal aan activiteiten doen.

De ontwikkeling van je peuter

We brengen de ontwikkeling van jouw peuter goed in beeld en maken voor de overgang naar de basisschool een overdrachtsformulier dat we samen met jou als ouder bespreken. De kinderen krijgen elke week een ander boek mee naar huis, zodat de ouders dit kunnen voorlezen. Zo wordt de taal op de opvang en thuis gestimuleerd.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Op onze buitenschoolse opvang staan we op maandag- en donderdagmiddag klaar om kinderen na schooltijd op te vangen. Hier kan jouw kind ontspannen of juist lekker actief bezig zijn: wij passen de activiteiten aan aan de behoefte van het kind.

De oudercommissie is actief en betrokken. Zij staan achter ons als pedagogisch medewerkers en ondersteunen waar nodig. Zo helpen ze bij het aanpassen van het plein, de organisatie op de opvang, de ouderleesmap up-to-date houden en bij het organiseren van feesten en vieringen.

Tweetalige opvang

Wij zijn een gecertificeerde tweetalige kinderopvang: we spreken Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Meer informatie over dit onderwerp vind je in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Praktische informatie

Openingstijden

Peuteropvang: maandag en donderdag van 8:15 tot 12:15 uur.
Buitenschoolse opvang (BSO): maandag en donderdag van 14:30 tot 18:15 uur.

Algemene informatie
Adresgegevens De Skeperij 35
9131LE in Ee
LRK Registratienummer 219497618
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

De kinderen gaan met plezier naar de peuteropvang toe en leren veel. Ze leren samen delen en ontdekken ander spelmateriaal dan thuis. Ons kind kan zich ontwikkelen op een plek waar zij zich fijn en vertrouwd voelen.

Ervaring van een ouder

Benieuwd naar onze peuteropvang of buitenschoolse opvang in Ee? Kom langs of schrijf je in!