Terug naar Locatiekaart

Kinderdagverblijf Berlikum Okidoki

Okidoki is een grote locatie met een huiselijke sfeer waar het hechte team ervoor zorgt dat de kinderen veel plezier hebben en met een lach worden opgehaald.

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een leuke dag hebben en dat ouders dit kunnen zien. Daarom nemen we alle tijd om erover te vertellen.

Pedagogisch medewerker - Okidoki

Kinderdagverblijf Berlikum met grote vernieuwde tuin

Okidoki Kinderdagverblijf Berlikum is een locatie met een grote en vernieuwde natuurlijke tuin. Er zijn twee groepen, een 0-2 jaar groep en een 2-4 jaar groep. Er wordt gewerkt vanuit een hecht team met vaste gezichten voor de kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een leuke dag hebben en dat ouders dit kunnen zien. Daarom maken wij gebruik van Klasbord. 

Op deze locatie werken we thematisch en zorgen we ervoor dat de ruimte ook wordt ingericht naar dit thema. Als het winter is, bouwen we bijvoorbeeld een iglo in het speellokaal. Ouders worden via Klasbord, met foto’s en filmpjes, meegenomen in de dagelijkse gang van zaken. Aan het einde van de dag vertellen de pedagogisch medewerkers de ouders over de belevenissen van hun kind. Okidoki informeert de ouders ook met nieuwsbrieven.

Tweetalige opvang

Op onze opvang zijn wij in het bezit van het certificaat ‘Boartsjendewei in taal derby’. Dat betekent dat wij met een tweetalig beleid werken. Zowel het Fries als het Nederlands krijgen aandacht bij ons. 
Wij zorgen voor een taalrijke omgeving en doen veel aan taalactiviteiten waarbij beide talen aan bod komen. Tweetaligheid versterkt het taalgevoel, de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ook al zijn ze nog zo klein, kinderen begrijpen heel snel dat een voorwerp of een handeling net zo goed een Fries als een Nederlands woord heeft. Friestalige kinderen krijgen er een bredere basis in hun moedertaal, Nederlandstalige kinderen leren er spelenderwijs een taal bij. Meer informatie over dit onderwerp kun je lezen in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Praktische informatie

Openingstijden

Kinderdagopvang: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 18:00 uur

Algemene informatie
Adresgegevens Mulseleane 13
9041 CX Berlikum
LRK Registratienummer KDV: 302628101
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Kinderen vinden de drieplusgroep heel cool. Want als ze daar naar toe mogen, betekent het dat ze al heel groot zijn.

Ervaring van kinderen

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!