Terug naar Locatiekaart

Kinderdagopvang Leeuwarden Villa Vrolijk

Wij zijn een locatie met een betrokken team, in een vrolijke Villa waar elk kind centraal staat en zichzelf mag zijn!

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang Peuteropvang

Wij zorgen voor een prettige en gezellige omgeving voor de kinderen. Als een kind zich veilig en op zijn of haar gemak voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen.

Pedagogisch medewerker - Villa Vrolijk

Kinderdagopvang in Leeuwarden met VVE

Onze kinderdagopvang in Leeuwarden is een gecertificeerde locatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.  We werken met  zeven thema’s per jaar.  Hierbij benutten we de talenten van de pedagogisch medewerkers optimaal: iedere week bereidt één medewerker het activiteitenprogramma voor.

Doordat de één creatief is en de ander bijvoorbeeld sportief, creëren we veel variatie in aanbod en richten we ons op de verschillende ontwikkelgebieden. Dit zijn de volgende: taal, beweging, sociaal emotionele ontwikkeling en meer. We vormen  samen een hecht team. De kinderen zien elke week vaste gezichten en we zorgen voor een veilig klimaat zodat kinderen  zich optimaal en op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Wij zijn er bijvoorbeeld trots op dat we een volledig gevaccineerde kinderopvang zijn.

Goed contact met ouders

Contact met de ouders vinden we belangrijk. We delen foto’s, themagerichte informatie en nieuwsbrieven in een beveiligde  omgeving.  Daarnaast schrijven we dagelijks een beknopt dagverslag  voor de ouders van kinderen tot 1,5 jaar. Één keer per jaar organiseren we een ouderavond samen met de oudercommissie. Vier keer per jaar worden ouders van kinderen  van 2 jaar en ouder uitgenodigd voor een VVE thuis avond.

Praktische informatie

Openingstijden

Kinderdagopvang: maandag t/m vrijdag van 7:15 tot 17:45/18:15 uur

Peuteropvang: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur

Algemene informatie
Adresgegevens Eeltsje folkertsmawei 5P
8915 DW Leeuwarden
LRK Registratienummer 112156186
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Onze peuter kan in de prachtige ruimte tuin en in het grote speellokaal fijn spelen met de andere kinderen. De groepsruimtes zijn gezellig ingericht.

Ervaring van een ouder

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in