Terug naar Locatiekaart

IKC Sibrandabuorren de Legeaën

Fan, foar en mei elkoar. Samen-leren-leven.

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang
  • Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang Peuteropvang

Wij zijn trots op ons plein, dat echt aanvoelt als een mini park waar kinderen worden gestimuleerd om buiten te spelen en te ontdekken.

Pedagogisch medewerker

IKC in Sibrandabuorren midden in de prachtige natuur

Onze IKC in Sibrandabuorren is sinds augustus 2020 gehuisvest in de Mienskipsskoalle de Legeaën. Dit IKC staat midden in de natuur en de Mienskip van de Legeaën. De Mienskipsskoalle is er fan, foar en mei elkoar. We leren en leven samen. Dit kenmerkt ons.

De medewerkers van de opvang en het onderwijs vormen één team.  Hierdoor is er een goede communicatie en een doorgaande leerlijn mogelijk. We werken nauw samen.  Activiteiten en thema’s worden op elkaar afgestemd en er is regelmatig overleg met de kleuterjuffen. Peuters ontmoeten de kleuters en juffen van  groep 1 en 2 regelmatig, waardoor de stap naar de kleuterklas klein en minder spannend is. De peuters zitten  met de Baby’s en dreumes in één lokaal. Hierdoor leren de kleinere kinderen van de grotere kinderen en andersom. Ons gebouw heeft rondom veel ramen en dat maakt de grote lokalen licht. 

Wij zijn een gecertificeerde tweetalige peuter-/kinderopvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Goed contact met ouders vinden we belangrijk

Ouders betrekken we op verschillende manieren. We hebben een oudercommissie die regelmatig  een overleg heeft. We sturen ouders nieuwsbrieven en houden ze op de hoogte via social media. Ook besteden we extra aandacht aan de overdracht naar ouders. Een goed contact met ouders en verzorgers vinden we van groot belang.

Praktische informatie

Openingstijden

Kinderdagopvang: maandag t/m vrijdag van 7:15 tot 18:15 uur

Peuteropvang: maandag t/m vrijdag van 8:15 tot 12:15 uur

BSO: maandag t/m vrijdag van 7:15 tot 8:30 uur en van 14:15 tot 18:15 uur (vrijdags vanaf 12:00 uur)

Algemene informatie
Adresgegevens Aesgewei 56
8647 SG Sibrandabuorren
LRK Registratienummer BSO: 333004553 / KDV en POV: 125511735
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

We mogen vaak gebruik maken van het speellokaal en dat vinden we super leuk.

Ervaring van kinderen

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in