Terug naar Locatiekaart

IKC Leeuwarden de Weide

Wij zijn een Integraal Kind Centrum met rust, duidelijkheid en structuur, waar we met elkaar samen werken om kinderen op een positieve wijze mee op te voeden en te ontwikkelen. We stimuleren de brede ontwikkeling en talenten van kinderen.

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang
  • Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang Peuteropvang

Knelpunten? Die worden opgelost!

Pedagogisch medewerker - IKC de Weide

Bij onze IKC in Leeuwarden staat jou kind centraal

IKC de Weide in Leeuwarden is er voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het kind staat bij ons centraal. Kernwoorden zijn: Je gelukkig voelen, een positief zelfbeeld ontwikkelen en het beste uit jezelf en de ander halen. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing en stimuleren het nemen van initiatieven.

IKC de Weide is open en transparant. We werken doelmatig, efficiënt en doen wat we zeggen. Hierbij gaan we positief en respectvol met elkaar om. Onze kwaliteit meten wij door enquêtes, tevredenheidonderzoeken en zelfevaluaties. Waar nodig worden interventies direct ingezet en gecheckt op het resultaat. Kwaliteit staat hoog bij ons in het vaandel. Onze missie: Samen sterk door maatwerk.

Partnerschap met ouders

Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk en we geven dit vorm door middel van “partnerschap.” We gaan ervan uit dat ouders en collega’s op de werkvloer de intentie hebben om samen de ontwikkeling van het kind te ondersteunen, zowel thuis als binnen ons IKC.  Hierbij gelden  drie kernwaarden: 

1. We zijn gelijkwaardig, 

2. We zijn samen verantwoordelijk, 

3. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar

We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en dialoog.  Ook betrekken we ouders bij feesten en activiteiten die we in ons IKC organiseren. Ouders nemen deel in de oudercommissie, de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de IKC-raad. Samen met medewerkers kijken ze mee met het gevoerde beleid en adviseren de IKC-directeur.    

Praktische informatie

Openingstijden

Kinderdagopvang: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 18:15 uur

Peuteropvang maandag t/m vrijdag van 8:15 tot 12:15 uur

BSO: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 8:30 uur en 14:00 tot 18:15 uur

Algemene informatie
Adresgegevens Raaigras 28
8935 GH Leeuwarden
LRK Registratienummer BSO: 336093998 / KDV en POV: 236394228
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Mijn IKC is de leukste, ik ga er elke dag met plezier naar toe. Soms ga ik ook naar de BSO. Dat is ook leuk, we doen meestal leuke activiteiten.

Ervaring van kind

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in