Terug naar Locatiekaart

IKC Aventurijn Leeuwarden

Onze opvang staat in het teken van ontwikkeling!

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang
  • Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang Peuteropvang

Vanuit een vertrouwde basis kunnen kinderen hun omgeving verkennen en zichzelf ontplooien.

Pedagogisch medewerker - IKC Aventurijn

Kinderopvang die deel uitmaakt van integraal kindcentrum Aventurijn

Ondernemend ontwikkelen is de missie waaraan alle activiteiten worden gekoppeld. Om ondernemend op te groeien is een taalrijk aanbod nodig. Taalrijk, ondernemend leren betekent namelijk kansen creëren en talenten ontwikkelen. Met de kinderopvang maken we deel uit van Integraal Kindcentrum Aventurijn. We delen dezelfde visie op leren en ontwikkelen. 

Wij zijn trots op de doorgaande lijnen die wij samen met school hebben ontwikkeld. Wanneer de kinderen bij ons binnenkomen via het kinderdagverblijf of via de speelleergroep raken de kinderen automatisch ook bekend met het schoolaanbod. Wij hebben op dinsdag, donderdag en vrijdag ook les van vakleerkrachten. Zij geven muziek, drama, dans en programmeren. 

Aventurijn gebruikt de app Klasbord. Via een code kunnen de ouders onze berichten en foto’s volgen en er zelfs ook op reageren. Onze opvang heeft een oudercommissie waarin alle ouders vertegenwoordigd worden. Wij verzorgen op onze locatie, ouderactiviteiten in overleg met de oudercommissie. Daarnaast worden ouders betrokken bij thema’s en het VVE-programma.

Praktische informatie

Openingstijden

Kinderdagopvang: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 18.15 uur

Peuteropvang: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12.30 uur

BSO: maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 18:15 uur

Algemene informatie
Adresgegevens Tjerk Hiddestraat 5-1
8921 NM Leeuwarden
LRK Registratienummer BSO:623942690 / KDV en POV: 326765001
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Ik speel het liefst met de grote truck, daar zitten ook een gele en rode auto bij waarmee ik kan racen. Ook hebben we een plekje op de gang waar ik een boekje kan lezen.

Yasin - 8 jaar

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in