Terug naar Locatiekaart

Kinderopvang Friesmastate in Grou

Waar spelen en leren echt samenkomen

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf

Met elkaar zorgen we ervoor dat de kinderen met veel plezier bij ons op de opvang komen. Hierdoor kunnen ouders vol vertrouwen hun kinderen bij ons brengen.

Pedagogisch medewerker

Kinderopvang in Grou

Met ingang van 2024 wordt op deze locatie alleen kinderdagverblijf (0-4 jaar) aangeboden en wordt de peutergroep gesloten.

Onze kinderopvang Friesmastate ligt centraal in Grou. We maken regelmatig met de kinderen lopend aan de hand, in de bolderwagen of in de kinderwagen een wandeling.  Dat kan mooi doordat het park, de speeltuin en het strand op loopafstand liggen. Friesma State maakt deel uit van het gebouw van Noorderbreedte. Hier wonen vooral ouderen, die regelmatig even langslopen en zwaaien naar de kinderen. Dat is voor iedereen leuk. Ook is er het consultatiebureau. Daar kunnen wij en ouders terecht voor eventueel advies. 

Speciaal voor onze locatie is dat wij geen vaste breng- en haaltijden hanteren; bij ons wordt wel gewerkt met het afnemen van dagen en/of dagdelen, maar ouders zijn vrij in wanneer zij hun kind(eren) gedurende de ochtend brengen. Wij zijn vijf dagen per week geopend en op aanvraag zelfs langer open. 

Tweetalige locatie

Meertaligheid vinden we belangrijk. We zijn een Fries- en Nederlandstalige opvang. Hiervoor zijn we aangesloten bij de Sintrum Frysktalige Berne Opfang. We werken met het één taal één leidster principe. Dit betekent dat de Nederlandstalige pedagogische medewerkers Nederlands spreken en de Friestalige Fries.  

Betrokkenheid met ouders

De relatie met ouders vinden we belangrijk. We betrekken ze onder andere door foto’s te plaatsen op onze Klasbord-app. Zo kunnen de ouders regelmatig een kijkje nemen op onze groep. We versturen regelmatig nieuws- en themabrieven. En we organiseren activiteiten voor ouders, zoals een ouderavond of een Speelcafé.

Praktische informatie

Openingstijden

Kinderdagverblijf: maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 18:15 uur

Algemene informatie
Adresgegevens Oostergoostraat 60
9001 CN Grou
LRK Registratienummer 176668056
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Als de kinderen 4 jaar worden en bij ons afscheid nemen, vinden ze dat altijd jammer. Ze gaan met veel plezier hier naar de opvang toe.

Ervaring van kinderen

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in