Terug naar Locatiekaart

Kinderdagveblijf en peuteropvang Eben Haëzer Menaam

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang Peuteropvang

We kennen de kinderen en hun gezinnen en zijn zoveel mogelijk een aanvulling op de thuissituatie.

Pedagogisch medewerker

We respecteren de wensen van ouders met betrekking tot verzorging, opvoeding en ontwikkeling en voldoen waar mogelijk hieraan. Tegelijkertijd houden we oog voor de belangen van de groep.
De samenwerking tussen het kinderdagverblijf, waar kinderen terecht kunnen van 0-4 jaar en de peuteropvang in het lokaal ernaast is goed. Als kinderen twee jaar zijn, kunnen ze makkelijk doorstromen naar de peuteropvang. Ze kennen de leiding en de kinderen vaak al. Op de peuteropvang wordt op spelenderwijs de ontwikkeling gestimuleerd aan de hand van de “uk en puk” methode. We houden ouders op de hoogte van het reilen en zeilen op de locatie middels e-mails en via foto’s in een speciale app groep.

Wij hebben een gecertificeerde tweetalige peuteropvang, Fries en Nederlands. We doen veel aan taalactiviteiten, met als doel de tweetalige ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling heeft veel voordelen. Het versterkt het taalgevoel, en de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons pedagogisch werkplan en op www.sfbo.nl

Praktische informatie

Openingstijden

Kinderdagverblijf: maandag t/m vrijdag van 7:15 tot 18:15 uur

Peuteropvang: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 13:45 uur (vrijdag tot 12:00 uur)

Algemene informatie
Adresgegevens Greate Buorren 13
9036 ME, Menaam
LRK Registratienummer 183679283
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Sommige ouders geven terug dat het bij ons voelt als één grote familie. Daar zijn we trots op.

Ervaring van eouders

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in