Terug naar Locatiekaart

De Oanset

Nieuwsgierig? Kom gerust kijken op onze kleurrijke peuteropvang!

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang
  • Peuteropvang Peuteropvang

De peuters krijgen alle kansen zich individueel en in de groep te ontwikkelen. Ons motto: al (samen) spelend leren.

Pedagogisch medewerker

Kinderopvang in basisschool de Oanset

Onze peuteropvang de Oanset is gevestigd in de gemeenschapsruimte van basisschool de Oanset in Ried.  We maken deel uit van een prachtig kleurrijk gebouw, met veel ruimte en een grote buitenspeelplaats. Wij zijn een tweetalige opvang:  activiteiten worden zowel in het Fries en Nederlands aangeboden.

Iedereen is welkom op onze peuteropvang, ongeacht geloof, levensovertuiging of sociale herkomst. Ontmoetingen op de peuteropvang dragen juist bij aan het leren van respect voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing. Een open sfeer en plezier vinden we belangrijk. Spelend leren en lerend spelen is onze visie en passie. Al doende bereiden we je peuter voor op een goede start op de basisschool. Onze kernwaarden kun je vatten in veilig, respectvol  en betrokken. Een kind dat zich veilig voelt en waar je aandacht voor hebt kan zich goed ontwikkelen. De peuters leren samen over de wereld om hen heen, over zichzelf en elkaar. Pedagogisch  medewerkers stimuleren de ontwikkeling en kijken goed naar wat elk kind nodig heeft. 

We werken met thema’s waar we de activiteiten op aanpassen. We hebben daarbij aandacht voor verschillende ontwikkelgebieden:  de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling. Het programma kent een vast en dus herkenbaar ritme:  binnenkomst, verwelkomen iedereen, taalactiviteit, vrij spelen, knutselen, fruit eten, buitenspelen of binnenspelen, spel, peutergym.

Vertrouwde buitenschoolse opvang

Sinds 2020 is er op de Oanset ook BSO (buitenschoolse opvang). Als je kind op de peuteropvang heeft gezeten kent het de pedagogisch medewerker en de omgeving al. Dat is vertrouwd. We zorgen ervoor dat je kind een fijne middag bij ons heeft en organiseren verschillende activiteiten.

Betrokkenheid van ouders vinden we belangrijk. Ze zijn altijd welkom. Ze kunnen langskomen om de locatie te bekijken en om vragen te stellen. Ook brengen we een nieuwsbrief en een themabrief  uit. In de laatste staan ook activiteiten die de ouders thuis met de kinderen kunnen doen. Ouders zijn bovendien betrokken bij schoonmaak of reparatie van materiaal of doen mee aan acties.

Praktische informatie

Openingstijden

Peuteropvang: dinsdag en vrijdag van 8:15 tot 11:45 uur

BSO: maandag, dinsdag en donderdag van 7:00 tot 8:15 uur en van 14:15 tot 18:15 uur

Algemene informatie
Adresgegevens Peinserweg 1B
8811 HK Ried
LRK Registratienummer BSO: 287194590 / POV: 606672412
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Onze peuter gaat altijd met heel veel plezier naar de opvang. Wij zijn erg tevreden.

Ervaring van een ouder

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in