Terug naar Locatiekaart

De Hoeksteen Dokkum

Bij ons is iedereen welkom, bij ons mag je zijn wie je bent!

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang
  • Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf
  • Peuteropvang Peuteropvang

Wij kennen onze kinderen goed en bieden hen een warme en veilige plek.

Pedagogisch medewerker - De Hoeksteen Dokkum

Liefdevolle kinderopvang in Dokkum

Locatie de Hoeksteen in Dokkum is veilig, plezierig en liefdevol. Kinderen mogen zichzelf zijn en ze voelen zich snel thuis. We werken met een vast dagritme en bieden structuur.

Ons team is stabiel en hecht. We zijn goed op elkaar ingespeeld en bieden kinderen vaste begeleiders. Zo voelen ze zich veilig en kunnen ze zich goed ontwikkelen. Wij kijken met plezier naar het individuele kind. Waar kunnen we het extra ondersteunen of uitdagen? 

Onze locatie is een groene oase

Al onze ruimtes zijn ruim en licht. We hebben “buiten” naar binnen gehaald. Het is een groene oase bij ons! Ook genieten we graag van het fruit en de lunch in ons binnentuintje. Buitenspelen doen we op het grote ruime plein.

De relatie met ouders vinden we belangrijk. Zo besteden we aandacht aan de overdracht aan het begin en het eind van de dag. 

Ouders houden wij ook op de hoogte middels nieuwsbrieven en ze krijgen foto’s  van activiteiten of bijzondere momenten toegestuurd via onze groepstelefoon. Daarnaast worden ouders betrokken bij thema’s en bij het VVE-programma.

Praktische informatie

Openingstijden

Kinderdagopvang: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 18:00 uur

Peuteropvang: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur

BSO: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 8:30 uur en 14:00 tot 18:00 uur
(woensdag en vrijdag vanaf 12:00 uur)

Algemene informatie
Adresgegevens Zwaluwstraat 49
9101 HE Dokkum
LRK Registratienummer BSO: 130333906 / KDV en POV: 862968872
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

De leidsters zijn lief en soms een beetje gek! Het is altijd heel gezellig op de BSO!

Ervaring van kinderen

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in