Terug naar Locatiekaart

BSO Lekkum Villa Emilia

Villa Emilia maakt onderdeel uit van de Professor Wassenberghskoalle in Lekkum en is een gezellige, levendige locatie waar volop keuze is in aanbod voor de 100 talen die kinderen kunnen spreken.

Schrijf je kind nu in

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang

We zijn trots op de gemoedelijke sfeer die we met elkaar weten te creëren. We werken met een stabiel team en vullen elkaar goed aan qua talenten en activiteiten die we ontplooien. We werken met ons team aan het versterken van onze visie en samen met school. Voor de kinderen zijn we beschikbaar: enerzijds om geborgenheid te geven en anderzijds kijken we wat ze nodig hebben om zich op hun manier verder te ontwikkelen.

Reggio Emilia methodiek op BSO in Lekkum

Onze pedagogische aanpak van de BSO in Lekkum is gestoeld op de Reggio Emilia methodiek. Het kind in zijn of haar omgeving staat centraal en er is aandacht voor verscheidenheid. Wij geloven in de woorden van Loris Malaguzzi:

…Het kind bestaat uit honderd.

Het kind heeft honderd talen, honderd handen, honderd gedachten, honderd manieren van denken, spelen en praten.

Honderd, alsmaar honderd manieren van luisteren, verbazen, liefhebben, honderd vreugden om te zingen en begrijpen, honderd werelden om te ontdekken. 

Honderd werelden om uit te vinden, honderd werelden om te dromen…

individu, ruimte en actie 

Wij brengen bij onze BSO in Lekkum rust en een georganiseerde omgeving, zodat de kinderen binnen een structuur kunnen ontdekken. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen, observeren en bieden nieuwe kansen aan de kinderen in hun ontdekkingen of sturen bij indien nodig. We werken met drie kernbegrippen: individu, ruimte en actie. 

Individu

hiermee bedoelen we alle mensen. Dus kinderen, ouders. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, maar ook opa’s en oma’s en mensen uit de woonomgeving betrekken we bij wat we doen. Kinderen en volwassen ontmoeten elkaar. We praten met de kinderen, niet over de kinderen. 

Ruimte

we vinden het belangrijk dat de fysieke omgeving van het kind netjes en overzichtelijk is. Vrij spel is een belangrijk ontwikkel element. De ruimte is daarbij een belangrijke inspirator. Daarom is die huiselijk, persoonlijk en biedt deze verschillende mogelijkheden om te ontplooien. Er is een bouw- en leeshoek, een kieskast en een atelierkast. Het atelier is een centrale ruimte waar kinderen hun eigen taal ontdekken en uiten. Ook de tuin hoort bij de ruimte: daar zijn veel verschillende planten en dieren te ontdekken. Ook de buurt betrekken we bij onze activiteiten. 

Actie

in handelingen en interactie tussen individu en ruimte ontstaat het leren. Kinderen kunnen zelf al veel en leren van elkaar. Ze zijn onderzoekers en door onderlinge verschillen verrijken ze elkaar. We stimuleren de kinderen om zelf oplossing te vinden of samen naar oplossingen te zoeken. Als de veiligheid in het geding is, dan grijpen de pedagogisch medewerkers in. Naast de pedagogisch medewerkers spelen ook ouders of langslopende leerkrachten en kinderen hierin een rol. 

Onze activiteiten geven we vorm in een themaplanning.

De ouder als partner van de BSO

Het contact met ouders vinden we belangrijk. We delen informatie en foto’s via het ouderportaal van school. Ouders kunnen op locatie komen om kennis te maken. Voor jaarlijkse contactmomenten gebruiken we ingevulde mentorlijsten. Het team een benaderbare houding uit en is er tijd voor overdracht bij het ophalen van de kinderen. We vertellen dat wat we hebben gedaan en waarom.  

We zien onze ouderpopulatie als kans om onszelf en de kinderen te verrijken. Een moeder die brandweervrouw is? De fietsenmaker die in het dorp woont? We werken graag samen.

Wij bieden ook peuteropvang aan, deze locatie bevind zich ik Leeuwarden.

Praktische informatie

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 7:15 tot 8:30 uur en van 14:15 tot 18:00 uur

Algemene informatie
Adresgegevens Ieborchpaed 6
9081 AR Lekkum
LRK Registratienummer 203675174
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

We hebben een Emiliaraad, waar kinderen vanaf groep 5 deelnemen. Dat is leuk en werkt goed. We kunnen aangeven welke veranderingen we graag willen en worden dan ook een mede verantwoordelijk. Wat we leuk vinden? De vrijheid binnen grenzen, het atelier, de ruimte om de school en de rustige, persoonlijke en betrokken medewerkers en alle keuzemogelijkheden die we hebben. We mogen zelf meepraten en denken en dat maakt Villa Emilia een fijne locatie.

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!

Schrijf je kind nu in