Terug naar Locatiekaart

Antroposofische Kinderopvang Kleine Johannes en BSO Michael

Wij bieden rust, ritme, beleving, aandacht en een pedagogische aanpak die is gebaseerd op antroposofische grondslag.

Wij bieden de volgende type opvang aan:

  • Buitenschoolse Opvang Buitenschoolse Opvang
  • Peuteropvang Peuteropvang

Ons eerste uitgangspunt is dat we aandacht en zorg hebben voor elk kind. Elk kind wordt gehoord en gezien.

Pedagogisch medewerker

Antroposofische Kinderopvang in Leeuwarden

In Leeuwarden bieden wij unieke kinderopvang aan met een antroposofische grondslag. De Kleine Johannes en BSO Michaël zijn een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. We zijn gelieerd aan de Michaelschool en we werken dan ook samen vanuit  dezelfde opvoedkundige en pedagogische uitgangspunten.

De antroposofische visie vertaalt zich op onze locatie op verschillende manieren. We willen dat kinderen rust, ritme, regelmaat, liefde en gezelligheid ervaren. Dit doen we door in de groep te zingen, spelen, lezen en knutselen in een terugkerend ritme. In deze sfeer kan het kind  zich ontwikkelen tot een mens dat vertrouwen heeft in zichzelf en in de buitenwereld.

Verbondenheid met de seizoenen

Gedurende het hele jaar vieren we jaarfeesten en zo beleven we het ritme van het jaar. Ze zijn vaak verbonden met de wisselende seizoenen. In liedjes, verhalen, spelletjes en een seizoenstafel wordt de betekenis van de jaarfeesten op een eenvoudige manier voor de kinderen tot uitdrukking gebracht. Op deze manier verbinden we hierin de natuur met onze cultuur. En we bieden zo spannende en vrolijke tijden, waar de kinderen naar toe leven.

We hebben op deze locatie bijzonder spelmateriaal. Deze materialen zijn gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout, wol, katoen en aardewerk. Dat zorgt ervoor dat de fantasie op gang komt. De peuters op de Kleine Johannes leren niet volgens opgelegde ontwikkelingsprogramma’s. Ze leren spontaan en op hun eigen manier door te voelen, te ondergaan en na te bootsen. Hierdoor krijgt de ontwikkeling volop kansen in ons rijke, natuurlijke pedagogisch klimaat.

Ontplooiing tot vrij denkende mensen

Wij zijn een plek waar kinderen zich kunnen ontplooien tot vrij denkende mensen. Kinderen leren vorm te geven aan hun eigen leven en de wereld om hen heen. De pedagogisch medewerkers richten zich op de levensvragen en het levensdoel dat het kind volgens de antroposofische visie in zich draagt.

Praktische informatie

Openingstijden

Peuteropvang: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:00 tot 12:15 uur

BSO: maandag t/m vrijdag van 12:30 tot 18:00 uur

Algemene informatie
Adresgegevens Hercules Segherstraat 1
8932 DG Leeuwarden
LRK Registratienummer BSO: 692039971 / POV: 830519324
Downloads / Inspectierapporten
Schrijf je nu in Ik wil een rondleiding

Kinderen vinden het heerlijk om te bakken, te tuinieren of gewoon vrij te spelen. Ze genieten van de jaarfeesten, die elk een eigen signatuur hebben. Die feesten beperken zich niet tot één dag, maar ze strekken zich uit over weken van voorbereiden en nabeleven.

Benieuwd naar deze locatie? Kom langs of schrijf je in!