A+ A-

Visie Stichting Kinderopvang Friesland

Het kind staat centraal! Hij of zij moet zich bij ons gelukkig voelen en het naar de zin hebben. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een veilige en huiselijke sfeer. Ruimte geven voor ontwikkelingen en het aanmoedigen van initiatieven vinden we daarin essentieel.

Ontstaan
Stichting Kinderopvang Friesland bestaat al 30 jaar en ontstond uit de Stichting Gastouderproject Harlingen – Franeker en omgeving. Onze organisatie verzorgt professionele kinderopvang. Van kinderdagverblijf tot buitenschoolse opvang en van vakantieopvang tot gastouderschap: veel opties zijn mogelijk! Ook voor kleinschalige kinderopvang, flexibele kinderopvang en peuteropvang kunt u bij ons terecht. We zijn actief op verschillende locaties in alle hoeken van de provincie Friesland.

Positief en respectvol, zo gaan we al sinds de oprichting in 1991 met elkaar én met onze klanten om. We zijn een open organisatie en werken klantgericht en efficiënt. Tips of ideeën? Daar staan we altijd voor open! Neem in dit geval gerust contact met ons op.

Pedagogisch beleid
Visie, kwaliteit, opvoeding, talentenontwikkeling, Gordon’s gedachtegoed en zorg voor kinderen: stuk voor stuk belangrijke pijlers in ons pedagogische beleidsplan. Een plan met de volgende 4 uitgangspunten:
 1. Samen met ouders/verzorgers de kinderen op een positieve wijze opvoeden;
 2. Het kind zichzelf laten zijn;
 3. Een veilige omgeving creëren waarin het kind zich thuis voelt;
 4. Ruimte bieden voor ontwikkeling en initiatieven.
Door de voortdurende wisselwerking met kinderen, ouders en andere volwassen vormt een kind de wereld om zich heen. Maar welke rol speelt onze organisatie daarin? Onze taak is een omgeving neer te zetten waarin het kind zich optimaal ontwikkelt. Op zowel lichamelijk, cognitief als sociaal-emotioneel gebied. U bent als ouder/verzorger verantwoordelijk voor de totale opvoeding thuis, wij vullen dat aan tijdens de opvang.

Op al onze locaties hebben we een dergelijk beleidsplan. Benieuwd? Bekijk dan de leesmap voor ouders.

Kwaliteit
Kwaliteit en kinderopvang gaan bij ons hand in hand, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De GGD controleert jaarlijks de veiligheid en hygiëne op onze locaties. De bevindingen daaruit worden verwerkt in een schriftelijk rapport en eventuele verbeterpunten lossen we meteen op. We lopen ook het ingevoerde kwaliteitsstelsel van het HKZ-Certificatieschema voor de kinderopvang nauwkeurig na.

Locaties
Stichting Kinderopvang Friesland biedt verschillende soorten kinderopvang verspreid over de gehele provincie. Hieronder een kort overzicht van een handvol locaties met een kinderopvang van onze organisatie:
 • Peuteropvang (2-4 jaar)
 • Kinderdagopvang (0-4 jaar) 
 • Voorschoolse opvang (4-13 jaar)
 • Tussenschoolse opvang (4-13 jaar)
 • Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
 • Vakantie opvang (4-13 jaar)
 • TOP-Arrangement (activiteiten 4-13 jaar) 
 • Gastouderopvang (0-13 jaar)
 • Kleinschalige kinderopvang (0-13 jaar)
Klik op het menukopje 'Locaties' voor opvangplekken bij u in de buurt.

Meer informatie

Behoefte aan meer informatie of heeft u een aanvullende vraag? Neem dan gerust contact met ons op via:

Stichting Kinderopvang Friesland
Postbus 134
8800 AC Franeker
Tel: 0517 – 380680
info@kinderopvangfriesland.nl

Top