A+ A-
Snel naar: Algemeen

Snel naar: Kinderdagverblijf/Peuteropvang/Buitenschoolse opvang

Snel naar: Kinderdagverblijf/Peuteropvang:

Snel naar: Peuteropvang:

Snel naar: Buitenschoolse opvang:


Algemeen

Ik wil mijn kind inschrijven, hoe doe ik dat?

Via de website, www.kinderopvangfriesland.nl. U kiest de vorm van opvang die u wenst en ziet vervolgens links in het scherm een aantal opties waaronder ‘inschrijven’.

 

Rekenen jullie ook inschrijfkosten?

Nee, deze kosten zijn bij de (uur)prijs inbegrepen

 

Ik wil een wijziging in de opvang doorgeven, hoe doe ik dat?

Via de website, www.kinderopvangfriesland.nl. U kiest de vorm van opvang die u wenst en ziet vervolgens links in het scherm een aantal opties waaronder ‘wijziging’. Houdt u rekening met een opzegtermijn van een maand?

 

Ik wil de opvang stopzetten, hoe doe ik dat?

Via de website, www.kinderopvangfriesland.nl. U kiest de vorm van opvang die u wenst en ziet vervolgens links in het scherm een aantal opties waaronder ‘wijziging’. Bij ‘opmerkingen’ kunt u vervolgens aangeven dat u de opvang wilt gaan beëindigen. Houdt u rekening met een opzegtermijn van een maand?

 

Wat is de opzegtermijn?

U hebt een wettelijke opzegtermijn van een maand, ingaande op de dag dat u de wijziging schriftelijk hebt doorgegeven. Uw kind wordt vervolgens uitgeschreven op de 15e of de laatste van de maand. Bij uitschrijvingen op de 15e van de maand betaalt u nog een halve maand ouderbijdrage, daarna een hele maand.

 

Ik heb geen werk (of: ik doe vrijwilligerswerk), kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Nee, helaas niet. Als u een opleiding, traject naar werk of een inburgeringscursus volgt komt u wellicht wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Zie hiervoor op de website van de belastingdienst. Na ontslag hebt u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag, kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst. Let op: bij peuteropvang werkt dit anders, kijk hiervoor onder het kopje ‘peuteropvang’.

 

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

U gaat naar www.belastingdienst.nl/toeslagen en logt in met uw Digid gegevens. Vervolgens klikt u op ‘toeslag aanvragen’ en daarna op ‘ik wil kinderopvangtoeslag aanvragen’. Met behulp van de aan u toegezonden overeenkomst kunt u vervolgens de vragen beantwoorden en de aanvraag doen.

 

Wanneer krijg ik mijn jaaropgaaf en waar kan ik die vinden?

De jaaropgaven worden meestal in maart in uw ouderportaal geplaatst, u ontvangt van ons een bevestigingsmail en logt in via extranet.kinderopvangfriesland.nl. Hier vult u uw inloggegevens in (gebruikersnaam en wachtwoord) waarna u de jaaropgaven kunt opvragen en desgewenst uitprinten. Hebt u (nog) geen inloggegevens dan volgt u de stappen bij de vraag hieronder.

 

Ik ben mijn inloggegevens kwijt, kunt u de jaaropgaaf misschien voor me uitprinten en opsturen?

Nee, wij kunnen de jaaropgaven niet meer voor u uitprinten. U kunt via extranet.kinderopvangfriesland.nl aangeven dat u uw ‘wachtwoord vergeten’ bent. Vervolgens ontvangt u een mail met een link waarna u opnieuw een mail ontvangt met daarin uw gebruikersnaam en een (nieuw) wachtwoord.

 

Waar kan ik het LRK nummer vinden?

In principe staat het LRK nummer op de overeenkomst die u van ons ontvangt, hebt u deze niet bij de hand dan kunt u het nummer ook zelf opzoeken op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. NB: peuteropvang valt onder ‘kinderdagverblijf’

 

Ik heb incidenteel opvang nodig, kan dat?

Nee, wij kunnen kinderen alleen plaatsen bij een minimale afname van een dagdeel per week welke contractueel is vastgelegd voor een periode van minimaal twee maanden. NB: indien u Tussenschoolse Opvang nodig heeft (bij scholen zonder continuerooster) kan het wel, hiervoor dient u dan wel een inschrijving te doen (www.kinderopvangfriesland.nl/tussenschoolseopvang/aanmelden) en een strippenkaart aan te schaffen.

 

Kinderdagverblijf/Peuteropvang/Buitenschoolse opvang

De opvang is nog niet gestart maar toch wordt er al geïncasseerd. Hoe kan dit?

De belastingdienst betaalt uw kinderopvangtoeslag op de 20e van de maand voor de maand daarop, wij incasseren uw ouderbijdrage op de 27e van de maand, ook voor de maand daarop.

 

Ik wil zo nu en dan een extra dag/dagdeel afnemen of een dag/dagdeel ruilen, kan dat?

Ja, dat mag altijd maar alleen in overleg met de leiding én mits de groepsgrootte dit toelaat.

 

Ik wil gebruik maken van flexibele opvang, kan dat?

Om de kosten laag te houden bieden wij (vooralsnog) geen flexibele opvang, indien u aan kunt geven hoeveel dagen/dagdelen u gemiddeld per week denkt nodig te hebben, kunnen we hier het contract op aanpassen. 

 

Worden erkende (op een doordeweekse dag vallende) feestdagen doorberekend?

Ja, u bent echter in de gelegenheid om gemiste dagen binnen een redelijke termijn én in overleg met de leiding te compenseren.

 

Wij hebben geen opvang nodig in de vakanties, is dit mogelijk?

Ja, hiervoor hebben we een 40-weken pakket, dit kunt u aangeven bij de inschrijving.

 

Alleen m.b.t. Kinderdagverblijf/Peuteropvang:

Stopt de opvang automatisch als mijn kind vier jaar wordt?

Ja, de opvang stopt automatisch een dag voordat uw kind vier jaar wordt. Is dit voor de 15e van een maand dan betaalt u nog een halve maand ouderbijdrage, vanaf de 16e van een maand betaalt u een volledige maand. NB: wilt u uw kind eerder uitschrijven, houdt u dan rekening met de wettelijke maand opzegtermijn? (zie ‘algemeen’).

 

Peuteropvang

Betaal ik door in de vakanties?

De maandelijkse incasso verloopt in 12 maanden maar u betaalt een gemiddelde ouderbijdrage per maand o.b.v. 40 schoolweken.

 

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag omdat ik (of mijn partner) niet werkt, moet ik nu de volledige kosten zelf betalen?

Bij peuteropvang hebt u in dit geval recht op een gemeentelijke vergoeding mits u in de gemeente woont waar u de opvang afneemt. Als ouder(s) betaalt u enkel uw eigen bijdrage, de gemeente de rest. Dit regelen wij voor u, u dient dan wel het formulier ‘opgave belastbaar jaarinkomen’ dat u bij de overeenkomst hebt ontvangen, ingevuld mee retour te sturen.

Alleen m.b.t. Buitenschoolse opvang:

Wat houdt een korte, halve of hele middag in?
  • 1/3 middag = 40 weken * 2,25 uur + 8 weken * 10 uur = 170 uur/12 = 14,17 uur per maand , wij rekenen 14 uren.
  • 2/3 middag = 40 weken * 4,25 uur + 8 weken * 10 uur = 250 uur/12 = 20,83 uur per maand, wij rekenen 20 uren.
  • 3/3 middag = 40 weken * 6,25 uur + 8 weken * 10 uur = 330 uur/12 = 27,5 uur per maand, wij rekenen 26 uren.

NB: bij een 40-weken pakket worden alleen de onderstreepte uren in rekening gebracht, voor deze vorm van opvang wordt echter wél een afwijkend uurtarief berekend!

Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan in onze Algemene Voorwaarden of vul het contactformulier op onze website in. Wij komen er dan zo spoedig mogelijk bij u op terug.

Top