A+ A-
De disclaimer voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.kinderopvangfriesland.nl bezoekt.
 
1. Beheer
De website www. kinderopvangfriesland.nl staat onder beheer van ICIT. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.icit.nl. 
 
2. Gegevens van bezoekers
2.a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.kinderopvangfriesland.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Wij zullen persoonlijke informatie delen met derden.

2.b. Kinderopvangfriesland.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Kinderopvang Friesland kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2.c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2.d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Kinderopvang Friesland denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
 
3. Cookies
3.a. Kinderopvangfriesland.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Kinderopvang Friesland de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3.b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
 
3.c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij kinderopvangfriesland.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Kinderopvangfriesland.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Informatie op Kinderopvang Friesland
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie of data tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken dit te melden aan de webmaster.
 
Wanneer u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster (info@kinderopvangfriesland.nl). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.
 
Top