A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

Achtkarspelen

gastouderopvang Achtkarspelen

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Achtkarspelen

Ameland

gastouderopvang Ameland

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Dantumadeel

gastouderopvang Dantumadeel

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Dantumadeel

Harlingen

't Kottertje

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Kotterstraat 47
8862ZL Harlingen

't Wad

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Midlumerlaan 13
8861JE Harlingen

Bij Rada

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Omdraai 17
8862DC Harlingen

BSO Grettingalaan

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Grettingalaan 8
8862ZC Harlingen

De Wielewaaltjes

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Schoenerstraat 8
8862ZR Harlingen

gastouderopvang Harlingen

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Grettingalaan

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Grettingalaan 8
8862ZC Harlingen

Het Tovervisje

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Joost van de Vondelstraat 47
8862XB Harlingen

IKC Het Baken

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Johan van Oldenbarneveltstraat 4
8862BB Harlingen

IKC het Baken

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
J v Oldenbarneveltstr 4
8862BB Harlingen

IKC Prins Johan Frisoschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Grettingalaan 43
8862ZA Harlingen

IKC Prins Johan Frisoschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Grettingalaan 43
8862ZA Harlingen

IKC Sint Michaëlschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Schritsen 52
8861CV Harlingen

Peuter+ De Zeesterren

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862BB Harlingen

Heerenveen

Akkrum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Stringen 5
8491AH Akkrum

Aldeboarn

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Skoallereed 2
8495KJ Aldeboarn

BSO Akkrum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Stringen 5
8491HA Akkrum

BSO Aldeboarn

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

gastouderopvang Heerenveen

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Oan de Boarn

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Industriewei 23
9011WH Jirnsum

Leeuwarden

Berntsjes bij Buurvrouw Bep

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
J. Algerasingel 1b
9088AT Wirdum

Bij Maaike

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Sanpaed 2c
9024EC Weidum

BSO Goutum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Buorren 13a
9084BB Goutum

BSO Jongema

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Jongema 2
9001LA Grou

BSO kindcentrum Wytgaard

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tjissema 6
9089BG Wytgaard

BSO Trianova

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Kingmastate 1
8926NA Leeuwarden

BSO Wytgaard

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tjissema 8
9089BG Wytgaard

De eestroom

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Droppingastraat 2
8923BW Leeuwarden

De Kleine Johannes

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

De Lytse Twirre

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tjissema 8
9089BG Wytgaard

De Michael

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hercules Segherstraat 3
8932DG Leeuwarden

De Pitstop

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Theodorus Beekhuisstraat 2
9088AS Wirdum

De Speelweide

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Raaigras 28
8935GH Leeuwarden

De Speelweide

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Raaigras 28
8935GH Leeuwarden

De Toekomst

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Achlumerstraat 1a
8913GL Leeuwarden

De Wester

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Telemannstraat 13
8915CC Leeuwarden

De Wielen, Galamastins

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Galamastins 2
8925GZ Leeuwarden

De Wielen, Galemastins

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Galemastins 2
8925GZ Leeuwarden

Dreumesgroep De Kleine Johannes

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

Elkes Gastouder Opvang

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Vlet 27
9001HS Grou

Esther

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Govert Flinckstraat 14
8932KP Leeuwarden

Friesma State (voorheen: MFC Grou)

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Oostergoostraat 60
9001CM Grou

gastouderopvang Leeuwarden

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Grou Jongema

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Het Palet; Huizum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Floris Versterstraat 2b
8932BR Leeuwarden

Het Palet; Huizum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Floris Versterstraat 2b
8932BR Leeuwarden

IKC Aventurijn

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tjerk Hiddesstraat 5-1
8921NM Leeuwarden

IKC Aventurijn

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tjerk Hiddesstraat 5 1
8921NM Leeuwarden

It Swannenêst

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
S. van Galemawei 31
9022AC Mantgum

Jirnsum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Dekemastrjitte 2b
9011WE Jirnsum

Kinderspeelhuis

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Droppingastraat 6
8923BW Leeuwarden

Leeuwarder Schoolvereniging

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Jelsumerstraat 10
8917EN Leeuwarden

Michaëlschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

Montessori Kindcentrum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Droppingsstraat 6-8
8923BW Leeuwarden

Ons Plakky

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Sanpaed 9
9024EC Weidum

Seerôvers en Lânrotten

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Master Jansenstrjitte 6
9022AN Mantgum

t Gollegrut

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Swichumerdyk 1
9088AP Wirdum

Tante Duckie

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Oer de Feart 27
9084BP Goutum

Trianova

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Kingmastate 1
8926NA Leeuwarden

Uniaskoalle (Pitstop)

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Beekhuisstraat 2
9088AS Wirdum

Us Wouterkes

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Gibbeflecht 18
9022AJ Mantgum

Villa Emilia

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Ieborchpaed 6
9081AR Lekkum

Villa Vrolijk

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Eeltsje Folkertsmawei 5P
8915DW Leeuwarden

Wergea De Pastorie

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Wergea de Pastorie

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Leeuwarderadeel

gastouderopvang Leeuwarderadeel

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Leeuwarderadeel

Noardeast-Fryslân

BSO de Pionier (voorheen de Flierefluiters)

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Alde Terp 2
9101SC Dokkum

De Bernejister

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Langgrousterwei 21
9137RL Oosternijkerk

De Burgerschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
O. van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

De Burgerschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
O. van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

De Fjouwerhoeke

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Fennewei 2
9144CX Hantumhuizen

De Kanjers

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

De Krûpelhintsjes

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hantumerweg 28
9101AB Dokkum

De Pikestjelp

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Stationswei 12
9123JZ Metslawier

De Pionier (voorheen De Kleine Wereld)

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
de Alde Terp 2
9101SC Dokkum

De Spetters

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

De Ukkepuk

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

gastouderopvang Noardeast-Fryslân

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Noardeast-Fryslân

Holwerd (Us Earste Begjin)

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Morgenzon 5b
9101KM Holwerd

It Boartersplak Anjum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Burmaniastrjitte 1a
9133MV Anjum

It Boartersplak Ternaard

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Herweystrjitte 49
9145SK Ternaard

It Fugelnest

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Aalschover 1
9101XN Dokkum

Krekt út it Nêst

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Kampen 39
9132LV Engwierum

Madelief

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Kapellaan 5
9101WB Dokkum

Ooststellingwerf

gastouderopvang Ooststellingwerf

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Ooststellingwerf

Opsterland

gastouderopvang Opsterland

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Schiermonnikoog

gastouderopvang Schiermonnikoog

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Schiermonnikoog

It Lytjhus

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Burg van den Bergstraat 15
9166PS Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
F. Gasaustraat 22
9166RB Schiermonnikoog

Smallingerland

gastouderopvang Smallingerland

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Smallingerland

Súdwest-Fryslân

Boartlik Bigjin

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
P. Walmastrjitte 8
8625HE Oppenhuizen

BSO Gauw

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Boeijengastrjitte 18
8627SG

By Richt

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
W. Westrastraat 6
8822VN Arum

De Bron

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
de Blink 1
8701LV Bolsward

de Bron/Blinker

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
de Blink 1
8701LV Bolsward

de Bron/Blinker

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

De Bron/Blinker

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

De Earste Trimen

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
H. Pollemastraat 2
8771RT Nijland

De Earste Trimen (voorheen Humpie Dumpie)

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
H. Pollemastrjitte RT
8771RT Nijland

De Flintertûn

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Van Camminghaweg 19
8822WB Arum

De Joopykjes

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tsjerkemar 8
8614XD Oudega

De Moskeflap

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Jeltewei 96a
8622XV Hommerts

De Penjumer Ulefeltsjes

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Lammert Scheltesstraat 12
8749GV Pingjum

De Speelboom

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Wilhelminastraat 3
8651AC IJlst

Dependance Sint Maartenschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Plein 1455 1
8701EW Bolsward

Dip en Dappie

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Ielreager 63
8702CJ Bolsward

gastouderopvang Súdwest-Fryslân

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Súdwest-Fryslân

Gauw

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Boeijengastrjitte 18
8627SG Gauw

Huylckenstein, de stampertjes

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Eekwerdlaan 1
8701LT Bolsward

It Pikepôltsje

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

It Protternêst

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Polle 8
8615LT Blauwhuis

It Sintsje

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Sanleansterdyk 13A
8736JA Reahus

Kindcentrum Sint Maarten

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Plein 1455 1
8701EW Bolsward

Kinderopvang "Eigenwijs"

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Swan 31
8702CL Bolsward

Lyts Yleke

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Sudergoweg 1b
8651NE IJlst

Matroesjka

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Van Camminghaweg 69
8822WC Arum

Noukies Kinderopvang

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Swan 53
8702CL Bolsward

Sint Maartenschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Peter van Tharborplein 2
8701EW Bolsward

Tille Wille

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Tille 7
8822WE Arum

Terschelling

gastouderopvang Terschelling

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Terschelling

Tytsjerksteradiel

gastouderopvang Tytsjerksteradiel

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Tytsjerksteradiel

Vlieland

De Jutter

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Lutinelaan 3
8899BD Vlieland

gastouderopvang Vlieland

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Vicky's Kraaiennest

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Drift 2
8899BC Vlieland

Waadhoeke

't Fonnemint

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Dordtse straat 40
9076CP Sint Annaparochie

't Huffelwufje

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Grietmanstraat 50
9076BD Sint Annaparochie

Achlum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Dorpsstraat 4 a/b
8806KT Achlum

Boartershonk

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Johan Roordastrjitte 41
8851EB Tzummarum

Boartsje by Joke

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Gibbeflecht 31
9035CS Dronrijp

BSO Berltsum De Foarutgong

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Ds. H. van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

BSO de Arebaar

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hartman Sannesstraat 7a
9076EB Sint Annaparochie

BSO de Romte

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Skoallânswei 2
9035BT Dronryp

De Arebaar

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hartman Sannesstraat 7B
9076EB Sint Annaparochie

De Bernefenne

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Bildtdyk 36
9041CC Berlikum

De Cingel

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Orkmasingel 16a
9036JW Menaldum

De Kabas

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tuinen 28
8801VW Franeker

De Kabas

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tuinen 28
8801VW Franeker

De Korendrager

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Botniasteeg 16
8801KJ Franeker

De Korendrager

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Botniasteeg 16
8801KJ Franeker

De Noordster

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Het Kortmorn 2
9072AK Nij Altoenae

de Oanset

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Peinserweg 1b
8811HK Ried

De Pikestjelp

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tsjerkebuorren 14
8843KE Spannum

De Pôlle

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Skoallestrjitte 28
9034GL Marssum

De Romte

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Skoallanswei 2
9035BT Dronrijp

De Slotschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Burgemeester Hesselinkstraat 2
9076EC Sint Annaparochie

De Steven

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

De Toermalijn

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
P.J. Troelstrastraat 24
8802RD Franeker

De Toermalijn

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
P.J. Troelstrastraat 24
8802RD Franeker

Dependance BSO Arebaar

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hartman Sannesstraat 7b
9076EB

Eben Haëzer

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Greateborren 13
9036ME Menaldum

Eben Haëzer

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Greatebuorren 13
9036ME Menaam

Fleur

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
F. Schurerstrjitte 1
8802ZV Franeker

Flinterkes

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Lidlumerwei 22
8853GN Klooster-Lidlum

Fugelsang

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

gastouderopvang Het Bildt

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

gastouderopvang Littenseradiel

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Littenseradiel

gastouderopvang Menaldumadeel

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Menaldumadeel

Gastouderopvang Waadhoeke

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Vijverstraat 17
8801TT Franeker

Gewoan Gesselig

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hearewei 2a
8851GB Tzummarum

Het Anker

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Quaestiusstrjitte 15
9035EB Dronrijp

Het Kwetternest

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
J.H. van Aismawei 94
9045PM Beetgumermolen

Het Kwetternest

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
J.H. van Aismawei 94
9045PM Beetgumermolen

Het Tweede Thuis

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Rients Koopmansstraat 1
8802TA Franeker

Het Tweede Thuis

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Rients Koopmansstraat 1
8802TA Franeker

It Anker

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Quaestiusstrjitte 15
9035EB Dronrijp

It Elfkes Plakje

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Voorstraat 17
8804NE Tzum

It Hummelhonk

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Smidsreed 6
8804NH Tzum

it Kikkertfiskje

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

It Lyts Finster

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Dorpsstraat 4 b
8806KT Achlum

It Roekenest

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Schwartzenbergstrjitte 4
9044NB Beetgum

it Waednest

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Skoalstrjitte 12
8855HL Sexbierum

Janneke

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Calspad 17
8802SB Franeker

Knabbel en Babbel

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Vijverstraat 4
8801TT Franeker

Lyts Doanjum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Dorpsstraat 2
8808HL

Lyts Libben

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Ds. H. van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

Lytse Ikke

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Neptunusbaan 13
8802BG Franeker

Mini & Maxi

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Berltsumer Wiid 8
8801XB Franeker

Oebele

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Dekemastraat 24
8804RA Tzum

Okidoki

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Mulseleane 15
9041CX Berlikum

Peuteropvang Berltsum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Ds. van Eijck van Heslingastraat 1
9041EG Berltsum

Regenboog

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Klipper 71
8802NK Franeker

Ringeling

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hearewei 19
9035EH Dronrijp

Sint Radbodusschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Ljouwertertrekwei 4
9035ED Dronrijp

Sint Radbodusschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Ljouwertertrekwei 4
9035ED Dronrijp

Sophia

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Kwekerijleane 16
9041ER Berlikum

t Waednest

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Skoalstrjitte 12
8855HR Sexbierum

Tante Linda

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
C. Lelystraat 23
8802RZ Franeker

Tante Tien

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Van Burmaniastraat 65
9076AK Sint Annaparochie

Thus bij Aukje

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
It Tiltsje 6
9044NW Beetgum

Triviant

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
IJsbaanweg 8
8801ER Franeker

Triviant

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
IJsbaanweg 8
8801ER Franeker

TSO SWS Tzummarum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
roordamastrjitte 41
8851EB Tzummarum

Ukkepuk & Co

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Buorren 75
8851EM Tzummarum

Ukkepuk & Co

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Buorren 75
8851EM Tzummarum

Villa Hakuna Matata

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Terpzicht 13
8804PA Tzum

Wjelsryp

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Lytse Buorren 27
8842LJ Wjelsryp

Weststellingwerf

gastouderopvang Weststellingwerf

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

Weststellingwerf
Top