Home
A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

Harlingen

Grettingalaan

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Grettingalaan 8
8862ZC Harlingen

IKC Het Baken

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Johan van Oldenbarneveltstraat 4
8862BB Harlingen

IKC Prins Johan Frisoschool

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Grettingalaan 43
8862ZA Harlingen

Heerenveen

Akkrum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Stringen 5
8491AH Akkrum

Aldeboarn

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Skoallereed 2
8495KJ Aldeboarn

Leeuwarden

De Lytse Twirre

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tjissema 8
9089BG Wytgaard

De Speelweide

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Raaigras 28
8935GH Leeuwarden

De Wielen, Galamastins

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Galamastins 2
8925GZ Leeuwarden

Friesma State (voorheen: MFC Grou)

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Oostergoostraat 60
9001CM Grou

Grou Jongema

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar

IKC Aventurijn

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Tjerk Hiddesstraat 5-1
8921NM Leeuwarden

Montessori Kindcentrum

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Droppingsstraat 6-8
8923BW Leeuwarden

Trianova

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Kingmastate 1
8926NA Leeuwarden

Villa Vrolijk

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Eeltsje Folkertsmawei 5P
8915DW Leeuwarden

Wergea de Pastorie

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Noardeast-Frysl‚n

De Spetters

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
F. Gasaustraat 22
9166RB Schiermonnikoog

Sķdwest-Frysl‚n

de Bron/Blinker

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

Gauw

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Boeijengastrjitte 18
8627SG Gauw

Kindcentrum Sint Maarten

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Plein 1455 1
8701EW Bolsward

Vlieland

De Jutter

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Lutinelaan 3
8899BD Vlieland

Waadhoeke

De Arebaar

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hartman Sannesstraat 7B
9076EB Sint Annaparochie

Eben HaŽzer

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Greatebuorren 13
9036ME Menaam

Het Kwetternest

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
J.H. van Aismawei 94
9045PM Beetgumermolen

Het Tweede Thuis

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Rients Koopmansstraat 1
8802TA Franeker

it Waednest

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Skoalstrjitte 12
8855HL Sexbierum

Okidoki

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Mulseleane 15
9041CX Berlikum

Ringeling

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Hearewei 19
9035EH Dronrijp

Triviant

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
IJsbaanweg 8
8801ER Franeker

Ukkepuk & Co

Kinderdagverblijf - Dagopvang 0 - 4 jaar
Buorren 75
8851EM Tzummarum
Top