sitemap   A A A

Organisatie

Het ontstaan van de Stichting

De Stichting Kinderopvang Friesland is een organisatie voor diverse soorten kinderopvang, namelijk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, vakantieopvang, gastouderopvang, kleinschalige kinderopvang, flexibele kinderopvang en peuteropvang. De Stichting is op 21 maart 1991 ontstaan uit de Stichting Gastouderproject Harlingen – Franeker en omgeving. De Stichting biedt verschillende soorten kinderopvang in vele gemeenten in Friesland aan.

kinderopvang leeuwarden.jpg

Missie en visie

Wat wij erg belangrijk vinden is dat het kind het naar zijn zin heeft. Daarom staat bij onze organisatie het kind centraal! Het kind moet zich thuis voelen en veiligheid ervaren. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en werken met plezier. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven.

Onze organisatie is open en transparant, we werken doelmatig en efficiënt. Wij werken klantgericht, dat betekent dat we positief en respectvol met elkaar en met onze klanten omgaan. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en overleg.Kinderdagverblijf Leeuwarden


Kwaliteit

Kwaliteit en kinderopvang zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jaarlijks worden de locaties van de Stichting bezocht door de GGD. De GGD controleert de veiligheid en de hygiëne op de locatie en geeft haar bevindingen weer in een schriftelijke rapportage. Eventuele verbeterpunten worden door de stichting, in overleg met de GGD, opgelost. Daarnaast tracht de Stichting, door het ingevoerde kwaliteitsstelsel volgens het HKZ-Certificatieschema voor de kinderopvang, een zo hoog mogelijke kwaliteit van de geleverde diensten te waarborgen.

Pedagogisch beleid

De Stichting heeft haar pedagogisch beleid vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan. Peilers in het pedagogisch beleid zijn visie en kwaliteit, opvoeden, talentenontwikkeling, Gordon's gedachtegoed en zorg voor kinderen. De belangrijkste uitgangspunten zijn; dat wij samen met ouders/verzorgers kinderen op positieve wijze willen opvoeden, het kind zichzelf kan zijn en zich thuisvoelt, veiligheid ervaart en dat er ruimte wordt geboden voor ontwikkeling en zelfontplooïng.
Kinderen vormen zich door de voortdurende wisselwerking met andere kinderen, ouders, andere volwassenen en de wereld om zich heen. De Stichting ziet het als haar taak om een situatie te creëren waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen op zowel lichamelijk, congnitief als sociaal-emotioneel gebied.Deze taak is aanvullend op de opvoedingssituatie thuis; u als opvoeder heeft de verantwoording voor de totale opvoeding.
Het pedagogisch beleidsplan van de Stichting dient als kader voor het werk op de groepen en voor gastouders. Alle locaties beschikken over een locatiegericht specifiek pedagogisch werkplan welke op de locatie is in te zien in de leesmap voor ouders.

Kinderdagverblijf Leeuwarden

Locaties

Stichting Kinderopvang Friesland biedt verschillende soorten kinderopvang in verschillende gemeenten. Hieronder vindt u een kleine selectie van de verschillende locaties waar kinderopvang Friesland actief is;

- Kinderopvang Leeuwarden
- Crèche Leeuwarden
- Kinderdagverblijf Boarnsterhim
- Kinderdagverblijf Leeuwarden
- Gastouderopvang Bolsward
-
Tussenschoolse opvang

Dit is een kleine selectie van de verschillende gemeentes waar wij gevestigd zijn. Er bestaat een grote kans dat er in uw gemeente ook een kinderopvang zit van stichting kinderopvang Friesland.
Wilt u weten waar uw dichtstbijzijnde kinderopvang zit, dan kunt u hier de verschillende locaties bekijken.


Kinderdagverblijf Leeuwarden
Meer informatie over kinderopvang Friesland

Het kan zijn dat u met vragen zit . Als dit het geval is kunt u altijd contact met ons opnemen.

Stichting Kinderopvang Friesland
Postbus 134
8800 AC Franeker
Tel: 0517 – 380680

info@kinderopvangfriesland.nl

sitemap | colofon | disclaimer | contact