Home
Fotoalbum
Agenda

Visie

Het kind staat centraal:
Kinderen moeten zich bij ons gelukkig voelen en het naar de zin hebben. Onze professionele medewerkers zijn betroken en zorgen voor een huiselijke sfeer. Ruimte geven aan de ontwikkeling van kinderen en het aanmoedigen tot initiatieven
vinden we daarbij essentieel.

 

Kinderopvang Friesland en Gordon:
De methode is ontwikkeld door Dr. Thomas Gordon (1918-2002) Gordon was een psycholoog, die vanuit zijn werk met ouders en kinderen zocht naar een manier om de relatie tussen deze ouders en kinderen te verbeteren. Van daaruit ontwikkelde hij een model en maakte hij diverse communicatievaardigheden (waarvan sommige al bekend van Carl Rogers) meer toegankelijk. Inmiddels zijn er trainingen voor diverse doelgroepen. 

De kern van de methode is communicatie, op een respectvolle manier. Bij het opvoeden van kinderen speelt communicatie een belangrijke rol. Je laat immers (bijvoorbeeld) met woorden je afkeuring blijken als een kind iets ‘vervelends ’ doet en geeft een aai over de bol (non-verbale communicatie) om aan te geven dat je een kind lief vindt. De Gordonmethode maakt duidelijk dat door gebruik te maken van enkele specifieke vaardigheden, je een kind op een positieve manier kan helpen opgroeien. Je kunt het zelfvertrouwen van kinderen versterken, het kind het gevoel geven de moeite waard te zijn. Bijvoorbeeld door op een sensitieve manier te luisteren naar het kind. Maar ook door hoe je grenzen stelt en hoe je omgaat met conflicten.

In de Gordontraining van de medewerkers van de kinderopvang ( acht dagdelen en jaarlijkse herhaling) wordt ruim aandacht besteed aan manieren van grenzen stellen. Welke effect heeft de ene manier en welke de andere? Zo kun je een meer gerichte keuze maken hoe je over wílt komen op het kind en wat je wilt bereiken. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je met ruzies tussen kinderen kunt omgaan. En het leuke is: een (goed opgeloste) ruzie blijkt dan tevreden kinderen én tevreden opvoeders te geven in plaats van een langdurig vervelende sfeer.... Deze methode leert kinderen zich in te leven in anderen én op te komen voor zichzelf. Vaardigheden die het 'democratisch burgerschap'ondersteunen.

 

Kindvolgsysteem: 
Stichting Kinderopvang Friesland gewerkt met een  kindvolgsysteem. Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling van uw kind op een zorgvuldige manier te volgen en daaraan een positieve bijdrage te leveren.Mocht u meer willen weten over het kindvolgsysteem bij de Stichting kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 


Medewerkers kinderdagverblijf en peuter de "Arebaar" VVE geschoold
Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!
Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk stimuleert de ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters. Door te spelen en te ontdekken, Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema 'Ik ga naar de basisschool'.

 

We zijn geen officiële UK en Puk locatie waardoor we de tijd hebben om veel met de kinderen bezig te zijn. De administratieve verplichtingen waar je als Uk en Puk locatie aan moet voldoen gaan vaak ten koste van de tijd die je aan de kinderen kunt besteden. Wij hebben alle tijd voor uw kind om het spelenderwijs een leuke en leerzame tijd te bieden op het kinderdagverblijf en de peuteropvang.


 

Agenda

Nieuwsbrief

Blijf via de e-mail op de hoogte van nieuwtjes uit de 'Stichting kinderopvang friesland' en opvang 'De Arebaar'

Aanmelden

Foto's