Home
Fotoalbum
Agenda

Tweetaligheid

It Pikepôltsje is gecertificeerd als een Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling. Het doel hiervan is de tweetalige ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Een tweetalige ontwikkeling is namelijk naast leuk ook leerzaam voor kinderen. Uit onderzoek over de hele wereld blijkt dat een tweetalig kind er gemakkelijker meer talen bij leert. Ze hebben ook al snel door dat je één en hetzelfde ding met meerdere woorden kunt benoemen (een "stikelbaarch" en een "egel" is precies hetzelfde). Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling, zeg maar het vermogen om abstract te denken. 

We gebruiken zowel het “Uk en Puk” programma als de activiteitenmap “Doch mear mei Tomke” met de friestalige suggesties voor verhaaltjes en activiteiten.
Tomke en Romke binne dan ek grutte freonen fan Puk en Ukkepuk!

Agenda

Nieuwsbrief

Blijf via de e-mail op de hoogte van nieuwtjes uit de 'Stichting kinderopvang friesland' en opvang 'It Pikepôltsje'

Aanmelden

Foto's