Home
Fotoalbum
Agenda

home

 

 It Fugelnest Dokkum- telefoonnummer: 06- 13 57 59 19

Openingstijden 's morgens:  8.00 uur- 12.00 uur

                            's middags: 13.00 uur- 15.30 uur

 


Beste ouders,

Vanaf 29 augustus 2016 bent u weer van harte welkom op de peuterspeelzalen van de gemeente Dongeradeel. Vanaf 1 september 2016 veranderen er een aantal zaken, daarom noemen we de peuterspeelzalen vanaf dan voorscholen. Over die veranderingen hebben we voor u de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

‘Van peuterspeelzaal naar voorschool in Dongeradeel’

Veelgestelde vragen

1. Wat verandert er per 1 september 2016 in de opvang van peuters?

Vanaf 1 september 2016 worden alle peuterspeelzalen voorscholen. Peuterspeelzalen heten voortaan dan ook voorschool. Met deze overgang wordt alvast vooruitgelopen op de nieuwe wetgeving die vanaf 2018 ingaat. Dit betekent bijvoorbeeld dat er vanaf dan twee geschoolde leidsters voor de groep staan. Ook kunnen ouders (die daarvoor in aanmerking komen) kinderopvangtoeslag aanvragen in plaats van het betalen van de huidige vaste ouderbijdrage. De bijdrage die u moet betalen wordt afhankelijk van uw inkomen.

2. Wat blijft er gelijk voor mij en mijn peuter?

Alle huidige locaties van de Stichting Peuterspeelzalen Dongeradeel (SPD) blijven open. Ook de huidige leidsters blijven zoveel mogelijk verbonden aan deze locaties. De vrijwilligers mogen blijven, maar dit is geen verplichting. De telefoonnummers van de locaties blijven behouden. U kunt, ook na 1 september de leidsters op deze nummers bereiken.

3. Hoe moet ik me aanmelden voor de voorschool?

U kunt zich vanaf maandag 18 juli 2016 aanmelden via de website van Stichting Kinderopvang Friesland via www.kinderopvangfriesland.nl; vervolgens klikt u op het kopje “peuteropvang” en klikt u in het linker menu op het kopje “inschrijven”.

4. Wat zijn de openingstijden van de voorscholen?

De voorscholen zijn op dezelfde dagdelen geopend als nu het geval is. De dagdelen op de ochtend worden wel verlengd van 2,5 naar 3,5 uur. De precieze tijden zullen zo veel mogelijk op de schooltijden aansluiten. De leidsters informeren u over de openingstijden op uw locatie. Dit kan zijn van 8.15 uur tot 11.45 uur of van 8.30 uur tot 12.00 uur (of eventueel nog anders). Dit is maatwerk per locatie.

5. Mag mijn kind meer dan twee dagdelen naar de voorschool?

Ja, als u behoefte hebt aan meer dagdelen dan kunt u dit bij de leidster of de Stichting Kinderopvang Friesland aangeven. De gemeente vergoedt wel alleen de eerste twee dagdelen (tot maximaal 7 uur). Gaat uw kind drie of meer dagdelen, dan betaalt u die volledig zelf. Hebt u recht op kinderopvangtoeslag, dan gelden de voorwaarden van de kinderopvangtoeslag.

6. Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar de voorschool?

De voorschool is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Is uw kind jonger dan 2 en al toegelaten op één van de huidige locaties dan is hij/zij na de zomervakantie gewoon welkom.

7. Wanneer kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst als u en uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 U bent tweeverdiener

 U bent alleenstaand en u werkt

 U studeert

 U volgt een inburgering of re-integratie traject

Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl

8. Waarom heb ik een LRKP-nummer nodig?

Het LRKP-nummer is het nummer van de voorschool in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit nummer heeft u nodig bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.  Het LRKP nummer van deze locatie is: 262565407

9. Wat is de maximum uurprijs voor de voorschool?

De belastingdienst bepaalt ieder jaar wat de maximum uurprijs voor kinderdagopvang (peuteropvang) is waarover u toeslag kunt krijgen. In 2020 is dat € 8,17.

10. Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente?

Als u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag, omdat u bijvoorbeeld niet (allebei) werkt, niet studeert of geen re-integratie of inburgeringstraject volgt, dan komt u in aanmerking voor de bijdrage van de gemeente. U kunt dit aangeven bij de Stichting Kinderopvang Friesland en u betaalt dan alleen nog de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

11. Ik vind het aanvragen van kinderopvangtoeslag ingewikkeld. Kan iemand mij helpen?

Stichting Kinderopvang Friesland helpt u graag met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Voor vragen met betrekking tot de aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met onze plaatsingsmedewerker Angelique Grovenstein. Angelique is bereikbaar via grovenstein@kinderopvangfriesland.nl en via 0517-380680.

12. Mag ik ook nog kiezen voor het betalen van de ouderbijdrage die ik ook betaalde bij de stichting peuterspeelzalen Dongeradeel?

Als uw kind nog voor 1 november 2016 vier jaar wordt dan mag u nog gebruik maken van de oude regeling met de ouderbijdrage van € 37,-. Maar u kunt er ook voor kiezen om wel gebruik te maken van de nieuwe regeling via de kinderopvangtoeslag.

13. Mijn kind gaat al naar een gastouder. Kan ik nu wel kinderopvangtoeslag voor de voorschool aanvragen?

Ja, maar er is een maximum gesteld aan het aantal uren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Dit aantal uren kunt u berekenen op http://www.toeslagen.nl/.

14. Geldt voor de kinderopvangtoeslag en de gemeentelijke bijdrage een inkomensgrens?

Nee, iedereen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar heeft recht op kinderopvangtoeslag of gemeentelijke bijdrage, ongeacht de hoogte van uw inkomen.

15. Mijn kind heeft een indicatie voor VVE. Krijg ik hiervoor een bijdrage?

Kinderen met een VVE-indicatie hebben recht op 4 dagdelen voorschool. Dit kan op elke locatie in de gemeente Dongeradeel. De gemeente vergoedt het derde dagdeel voor peuters met een VVE-indicatie voor maximaal 4 uur per week.

16. Waar kan mijn kind in 2016 terecht voor VVE?

Op alle voorscholen wordt VVE aangeboden. Alle leidsters zijn VVE-gekwalificeerd.

Een andere vraag?

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met Sandra Posset van Stichting Kinderopvang Friesland. Sandra is bereikbaar via posset@kinderopvangfriesland.nl en via tel. 06-13324758. Of kijk op de website van stichting kinderopvang Friesland: www.kinderopvangfriesland.nl

Agenda

Nieuwsbrief

Blijf via de e-mail op de hoogte van nieuwtjes uit de 'Stichting kinderopvang friesland' en opvang 'It Fugelnest'

Aanmelden

Foto's