Home
Fotoalbum
Agenda

Dagdelen, openingstijden en leidsters

 

Openingstijden psz It Boartersplak:

Dinsdag t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 uur
Tijdens schoolvakanties zijn wij gesloten.

Vaste pedagogisch medewerkers:

Dinsdagmorgen pedagogisch medewerker 1: Annette Koopmans /Nynke Schoorstra

Woensdagmorgen pedagogisch medewerker 1: Nynke Schoorstra                            

Donderdagmorgen pedagogisch mederwerker1: Annette Koopmans/Nynke Schoorstra

Vrijdagmorgen pedagogisch medewerker 1: Nynke Schoorstra

 

 

Dagritme van de locatie

 

 

 

 

Binnenkomst 08.00 -  08.30 uur:
Ouders komen de kinderen brengen. Tasjes in de bak en drinkbeker in de kleine bak.

 

 

Na binnenkomst is er tijd voor een korte overdracht tussen ouder en groepsleidster.
Om de binnenkomst overzichtelijk en rustig te laten verlopen nemen ouders en kind afscheid en zwaaien elkaar uit.

Vrije spel 8.30 -  09.45 uur:


Kinderen kunnen bij vrij spel in verschillende hoeken spelen. Te denken valt aan: poppenhoek, autohoek verteltafel, leeshoek, tekenen, puzzelen, spelletjes.

Na afloop van het vrij spelen moment, wordt het losse speelgoed opgeruimd.
De hoeken blijven bestaan. Opruimen vindt plaats onder begeleiding van een leidster.

Plasronde/handenwassen 9.45 - 10.00

 uur.

De peuters wassen om de beurt de handen met water en zeep


Fruit eten 10.00 - 10.30 uur:

Kinderen en pedagogisch medewerkers wassen de handen voor het eten. Als de kinderen om de tafel zitten wordt er een verhaaltje voorgelezen, of een kring gesprekje gevoerd over het thema en een aantal liedjes passend bij het thema ( aangeleerd) gezongen. De tassen worden uitgedeeld met het hulpje van de dag

Kinderen en de pedagogisch medewerkers zingen voorafgaand aan het gezamenlijk fruit eten en sap drinken een liedje(Lekker ite, appel ite)

De kinderen eten hun eigen meegebrachte bakje eten en krijgen daarna hun drinken.Tijdens en na het fruit eten kletsen we samen. Samen met de peuters worden de dagritmekaarten doorgenomen.

Activiteit 10.30 -11.00 uur:

Er wordt een gezamenlijke activiteit gedaan en eventueel bijpassend bij het thema liedjes gezongen met de leiding. Kinderen die nog niet zindelijk zijn worden verschoond.

Buitenspelen of in het speellokaal 11.00 -11.30 uur:

 

 

Een pedagogisch medewerker is altijd buiten aanwezig als er kinderen buiten spelen.

Zomers worden de kinderen ingesmeerd met zonnebrand.
De pedagogisch medewerker speelt buitenspelletjes met de kinderen.
Speelgoed en ander materiaal wordt na afloop van het buitenspelen opgeruimd in het hiervoor bestemde berghok.In de stamgroepsruimte worden activiteiten zoals kring- en beweegspelletjes gedaan met de kinderen. Hiervoor worden de grote tafels zoveel mogelijk aan de kant gezet.

 

Afsluiting van de ochtend 11.30 - 11.45 uur: (uitloop tot 12.00)

In de kring wordt een verhaal voorgelezen of gezongen of een kort spelletje gedaan, daarna zingen we het afscheidslied (de jaskes oan)

Ouders mogen binnen komen om hun kind te halen. Er vindt eventueel een korte overdracht plaats tussen ouder en groepsleidster.

 

                                       

 

 

 

Agenda

Nieuwsbrief

Blijf via de e-mail op de hoogte van nieuwtjes uit de 'Stichting kinderopvang friesland' en opvang 'It Boartersplak Ternaard'

Aanmelden

Foto's