Home
A+ A-

Wijziging doorgeven

Stel uw kind heeft op dinsdag buitenschoolse opvang, maar u wilt dat veranderen naar woensdag. Dit geeft u dan via het mutatieformulier aan.

Een wijziging moet zo snel mogelijk worden aangevraagd. Bij het aanvragen van minder dagdelen per week of de beëindiging van de gehele opvang geldt een opzegtermijn van één maand. De datum van inschrijving in de administratie is hierbij bepalend. Stichting Kinderopvang Friesland behandelt alleen volledig ingevulde formulieren.

Mutatieformulier buitenschoolse opvang

1. Persoonlijke gegevens
2. Huidige dagdelen
Dagdelen: Voor schooltijd Korte middag Halve middag Hele middag
3. Gewenste dagdelen
Dagdelen: Voor schooltijd Korte middag Halve middag Hele middag
4. Ruimte voor opmerkingen
Top