Home
Fotoalbum
Agenda

Taalbeleid

Wij zijn gecertificeerd als "Pjutteboartersplak foar meartalige untwikkeling". We werken met een taalbeleid dat gericht is op het benutten van de voordelen van een vroege meertalige ontwikkeling.
Basisregel voor het omgaan met de meertaligheid op de peuterspeelzaal is dat je als leidster en vrijwilliger de talen consequent gebruikt. Op die manier zullen de kinderen de talen makkelijker leren scheiden. Er word gewerkt vanuit het één-persoon-één taal-principe. De vaste leidsters spreken -waar mogelijk- consequent Fries, de vrijwilligers consequent hun eigen taal ( Fries of Nederlands).
Daarnaast is een rijk taalaanbod en een rijke taalomgeving belangrijk voor de meertalige ontwikkeling van de peuters.
Verder dient er in de voorschoolse periode veel aandacht te zijn voor de minderheidstaal, in ons geval het Fries. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun moederstaal, wat later ten goede komt aan de ontwikkeling van het Nederlands. Nederlandstalige kinderen leren er spelenderwijs een tweede taal bij. hiermee word het fundament gelegd voor de verdere twee- of meertalige ontwikkeling op de basisschool.

Agenda

Nieuwsbrief

Blijf via de e-mail op de hoogte van nieuwtjes uit de 'Stichting kinderopvang friesland' en opvang 'It Protternęst'

Aanmelden

Foto's