Home
Fotoalbum
Agenda

Tweetalig beleid

 

Tweetalig beleid op kinderdagverblijf en peuteropvang  

Wist u dat uit onderzoek is gebleken dat tweetaligheid leuk en leerzaam is voor kinderen? Een tweetalig kind leert er op latere leeftijd gemakkelijker meer talen bij. Sinds een aantal jaren zijn wij een gecertificeerde meertalige kinderopvang, namelijk Fries- en Nederlandstalig. Om de voordelen hiervan optimaal te benutten, hebben wij voor ons kinderdagverblijf en onze peuteropvang een taalbeleid ontwikkeld. Dit betekend dat we steeds bewust nadenken over de taal die we gebruiken en over hoe we de kinderen het beste kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke taalontwikkeling. We werken met thema's die we volgens een vaste structuur aanbieden. Over de inhoud van deze thema's infomeren we de ouders via onze nieuwsbrief. 

En persoon, n taal 

Kinderen in een tweetalige omgeving hebben al snel door dat je n en hetzelfde ding met meerdere woorden kunt benoemen ( een "stikelbaarch' en een 'egel"is precies hetzelfde). Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling, ofwel het vermogen om abstract te denken. Voor kinderen tot 4 jaar is het belangrijk dat we de talen goed gescheiden aanbieden. En persoon spreekt steeds n en dezelfde taal. Hiernaast is er ruim voldoende aandacht voor de minderheidstaal; in ons geval het Fries. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun moedertaal, Nederlandstalige kinderen leren er spelenderwijs het Fries bij.

Agenda

Nieuwsbrief

Blijf via de e-mail op de hoogte van nieuwtjes uit de 'Stichting kinderopvang friesland' en opvang 'Grou Jongema'

Aanmelden

Foto's