Home
Fotoalbum
Agenda

Peuteropvang

Wij werken bij Peuteropvang Grou met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, vaste herkenningspunten. De vaste punten in de dag maakt voor kinderen de activiteiten voorspelbaar. Een abstracte dagindeling is op deze manier heel concreet te maken. Vanuit dat oogpunt bespreken we iedere dag met de kinderen even kort welke dag het is, wat voor weer het is en welke activiteit er gaat gebeuren. Dit wordt visueel gemaakt middels het dagen-liedje, de dagkalender en de dagritme kaarten vanuit de VVE-methode Uk en Puk. Werken met een vaste dagindeling wil niet zeggen dat elke dag op de andere lijkt: door middel van de activiteiten, en door de soms verschillende invulling van deze momenten, wordt aan de kinderen variatie geboden; dit terwijl de regelmaat gehandhaafd blijft. 

08.15-08.45 uur. Beginnen met vrij spelen is een bewuste keuze: de kinderen kunnen zich even ontladen, en natuurlijk weer even ‘thuiskomen’ bij peuteropvang. De kinderen zijn vrij in de keuze van hun spel. Sommigen nemen een puzzeltje of een spelletje, anderen gaan bouwen, of in de poppenhoek aan de gang. 

08.45-09.00uur We beginnen in de kring. Samen zingen we wij gaan weer beginnen en het namenlied. en aan de hand van de dagritme kaarten kunnen de peuters zien wat we die dag gaan doen. 

09.00-09.30 uur. Tijd om vrij te spelen in de verschillende speelhoeken. 09.30 uur: Samen opruimen. Ieder kind helpt hier aan mee. 

9.30 – 10.00 uur: Activiteit 

10.00-10.30 uur  Fruit eten. We zingen het lied fruit eten. Tijdens het drinken worden de kinderen bij het gesprek betrokken; soms vertelt een kind wat het beleefd heeft. Ook wordt er voorgelezen / gezongen of versjes voorgedragen … 

10.30-11.00 uur: Tijd om naar de wc en/of te verschonen. Spelen in de speelhal 

11.00– 11.45 uur: Vrij spelen / buiten spelen / een groepsactiviteit. Deze groepsactiviteiten kunnen heel divers zijn: in het kader van het thema waaraan gewerkt wordt vinden er ontwikkelingsbevorderende activiteiten plaats, bv.: een creatieve activiteit, gymmen, een spelletje … 

11.45-12.15 uur: Samen opruimen en dan sluiten we de ochtend af in een in de kring. Er wordt nog een boekje voorgelezen of een spelletje gedaan. 

12.15 uur. Tijd om naar huis te gaan. Aanmelden voor het kinderdagverblijf kan via onze webiste
www.kinderopvangfriesland.nl 

Voor informatie over de peuteropvang Grou ( locatie bij de scholen ) kunt u contact opnemen met Adjunct - hoofd Sjirkje Giliam- Zijlstra op 0566-760002 of via de email : zijlstra@kinderopvangfriesland.nl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Agenda

Nieuwsbrief

Blijf via de e-mail op de hoogte van nieuwtjes uit de 'Stichting kinderopvang friesland' en opvang 'Grou Jongema'

Aanmelden

Foto's