Home
Fotoalbum
Agenda

Kinderdagverblijf

Het allerbeste!
Als ouder wil je voor je kind het allerbeste. Dat geld ook voor de kinderopvang. Je vertrouwt je kind natuurlijk niet aan iedereen toe. Stichting Kinderopvang Friesland bestaat al 25 jaar en is de grootste aanbieder op het gebied van kinderopvang. In bijna elke gemeente van Friesland is SKF vertegenwoordigd. Kwaliteit,veiligheid,veel aandacht voor het kind en plezier staan centraal.

Kinderdagverblijf De Speelweide
Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. Elke leidster heeft maximaal 6 kinderen onder haar hoede.De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Door het dagelijkse vaste ritme van eten, drinken,spelen en slapen en de verzorging door een vaste leidster,voelt jouw kind zich bij ons heel snel veilig en vertrouwd. De leidsters bieden de kinderen een grote variatie aan creatieve spel-en speelmogelijkheden. Zowel binnen als buiten. De kinderen krijgen veel ruimte om zich individueel en in groepsverband te ontplooien.

De openingstijden van het kinderdagverblijf zijn van maandag t/m vrijdag van 7.15 uur tot 18.15 uur.

Hechting
Hechting staat centraal bij de opvoeding van de Stichting Kinderopvang Friesland. Het aan kunnen gaan van een hechtingsrelatie is een van de belangrijkste ontwikkelingsopgaven van een kind in de eerste levensfase. Ieder kind heeft de drang in zich om te ontwikkelen en doet dat op zijn/haar manier op basis van aanleg en temperament. De ervaringen die een kind op doet bepalen voor een groot deel wie het kind wordt en hoe het zal functioneren.

Een kind ontwikkelt zich in een voortdurende wisselwerking tussen aanleg en opgedane ervaringen. Aan de ene kant treedt het kind actief de wereld tegemoet door spontane activiteiten en dingen te doen die het kind interesseren. Aan de andere kant wordt de ontwikkeling beinvloed door de sociale omgeving waarbinnen de opvoeding plaatsvindt, doordat een kind een hechte band aan kan gaan met ouders/verzorgers kan het zich vol vertrouwen losmaken van de ouders/verzorgers en op eigen benen leren te staan. Hij/Zij kan vanuit deze " veilige haven " de wereld om zich heen ontdekken en zich eigen maken.

Enkele factoren die zo`n hechtingsrelatie positief beinvloeden zijn o.a. een stabiele,voorspelbare opvoedingssituatie, het aan kunnen gaan van een hechte band met de ouders/verzorgers. Deze hechte band wordt weer beinvloed door het adequaat reageren van de ouders/verzorgers op de signalen van het kind.

Binnen de groepsopvang krijgt het kind een vaste,professionele leidster toegewezen. Dit om zo snel mogelijk een vaste band met de leidster op te bouwen. Deze hechtingsrelatie moet van beide kanten groeien. Om de hechting zo snel mogelijk te laten groeien gaan we er in principe van uit dat uw kind het kinderdagverblijf minimaal 3 dagdelen bezoekt. Afhankelijk van het kind kan hier een uitzondering op worden gemaakt.

Dagindeling
Rond 9.30 uur                                                     Fruit en drinken
Rond 11.30 uur                                                  Gezamelijk eten
Na het eten                                                         Verschonen en (indien nodig) slapen
Rond 15.30 uur                                                  Cracker en drinken
                                                

In de tussenliggende periodes worden activiteiten ondernomen, die aansluiten bij de behoeften van de kinderen en de ontwikkelingsfase waarin zij verkeren. Uitgangspunt is, dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat de kinderen zelf willen.

U kunt het kinderdagverlijf telefonisch bereiken op 06-53627142 of 058-7600061

Agenda

Nieuwsbrief

Blijf via de e-mail op de hoogte van nieuwtjes uit de 'Stichting kinderopvang friesland' en opvang 'De Speelweide'

Aanmelden

Foto's