Home
Fotoalbum
Agenda

VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie)

Wij zijn officieel een VVE locatie. Dit houdt in dat al onze peuter leidsters gecertificeerd zijn als VVE medewerker. Wat is VVE? Hieronder een kleine beschrijving:

"Voor peuters met een taalachterstand is er vroeg- en voorschoolse educatie, ook kinderen zonder achterstand komen op de kinderopvang en de peuterspeelzaal met deze educatieve programma’s in aanraking. Pedagogisch medewerkers leren om peuters al op jonge leeftijd spelenderwijs en themagericht taal bij te brengen en meteen andere ontwikkelingsgebieden aan te spreken."

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Baukje Brugman.

Agenda

Nieuwsbrief

Blijf via de e-mail op de hoogte van nieuwtjes uit de 'Stichting kinderopvang friesland' en opvang 'Aldeboarn'

Aanmelden

Foto's