Home
A+ A-

Vakantieopvang

Wat is vakantieopvang?

Soms komt het zo uit dat wanneer uw kind vakantie heeft, u nog moet werken of studeren. In dat geval is vakantieopvang misschien een oplossing.

Vakantieopvang is een onderdeel van de naschoolse opvang en is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Stichting Kinderopvang Friesland biedt vakantieopvang onder de volgende condities:
  1. Alleen gedurende de schoolvakanties;
  2. U gaat een contract aan met een geldigheidsduur van één jaar. De ingangsdatum bepaalt u zelf;
  3. De omvang van het contract is 24 dagdelen;
  4. Wanneer de 24 dagdelen zijn gebruikt, kunt u een nieuw contract afsluiten.
Samenstelling
Wij bieden pedagogische en verantwoorde vakantieopvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Het leeftijdsverschil kan groot zijn, maar dat brengt 4 voordelen met zich mee:
  1. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in een groep;
  2. Jonge kinderen leren van oudere kinderen;
  3. Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen;
  4. De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.
In de opvanglokalen is ruimte voor individuele spelletjes, groepsactiviteiten en gezelligheid. Maar nog belangrijker: kinderen voelen zich er thuis en er heerst een vertrouwde sfeer.

Check de dagindeling en openingstijden onder het kopje ‘Buitenschoolse opvang’.
Top