Home
A+ A-

Visie tussenschoolse opvang (TSO)

De tussenschoolse opvang van kinderen door Stichting Kinderopvang Friesland houdt zich aan de volgende 4 basisvoorwaarden:
  • De kinderen eten en drinken op tijd en ze nemen het zelf mee;
  • We bieden opvang in een veilige omgeving;
  • Het personeel beseft dat haar of hem gedurende een kostbaar bezit is toevertrouwd;
  • De overblijfkracht houdt rekening met de verschillende leeftijdsfasen die kinderen doormaken.
Daarnaast hanteren we 6 uitgangspunten bij de uitvoering van de tussenschoolse opvang. De TSO van Stichting Kinderopvang Friesland…

1. …biedt kinderen veiligheid
Wij zorgen ervoor dat het kind zich veilig en thuis voelt. Dat is voor de ontwikkeling belangrijk, kinderen hechten namelijk erg aan continuïteit. Een overblijfkracht staat steeds voor dezelfde groep. Hij of zij bouwt daardoor een vertrouwensband op met de kinderen met als gevolg dat zij zich veilig voelen.

2. …stimuleert het gevoel van zelfvertrouwen
Elk kind heeft een unieke persoonlijkheid, eigen aanleg en een speciaal karakter. De overblijfkrachten gaan daar positief mee om en nemen de kinderen serieus. Door op een positieve manier met deze verschillende eigenschappen om te gaan, stimuleert hij of zij per kind het gevoel van eigenwaarde.

3. …stimuleert zelfstandigheid
Het hebben van veel zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigenwaarde zijn goede ingrediënten voor een zelfstandig mens. Wat kinderen zelf kunnen, moeten zij ook zoveel mogelijk zelf doen. Soms gaat dat vanzelf, maar soms is daar ook stukje begeleiding bij nodig. Daar helpen onze overblijfkrachten bij.

4. …geeft begeleiding in de creatieve ontwikkeling
Door middel van het aanschaffen van (spel)materiaal – gericht op de specifieke ontwikkelingsfase – vergroten we de mogelijkheid voor het kind om zich te uiten en plezier te beleven. Ook dat stimuleert de zelfstandigheid.

5. …stimuleert het kind tot sociaal gedrag en om te gaan met anderen
Rekening houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf. Die drie facetten komen samen in één begrip: sociaal gedrag. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich aan afspraken houden en respect hebben voor de mening van anderen. Maar wat gebeurt er als een kind volledig zijn eigen plan trekt? In dat geval ‘duwt’ de overblijfkracht hem of haar met een positieve benadering in de juiste richting. Ongewenst gedrag – denk aan geweld, agressiviteit en pesten – wordt besproken en uitgepraat.

6. …geeft het kind de ruimte om emoties te laten zien

Verdriet, angst en boosheid worden altijd serieus genomen. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen van de kinderen. Door er in alle rust over te praten en consequent te handelen, krijgt het kind houvast en voelt hij of zij zich gesteund in zijn of haar emoties.
Top