A+ A-

Kinderdagverblijf Leeuwarden

Het kinderdagverblijf (KDV) houdt zich bezig met kinderopvang als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. In onze kinderdagverblijven worden kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar opgevangen in speciaal voor hun ingerichte ruimtes. De kinderen verblijven in een groep van ongeveer 12 kinderen bij elkaar. Ze komen minimaal twee dagdelen per week en worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten.
kinderdagverblijf leeuwarden


Bent u woonachtig in Leeuwarden of omgeving? Dan kunt u voor kinderopvang terecht bij Kinderdagverblijf Leeuwarden van Kinderopvang Friesland. Kinderdagverblijf Leeuwarden heeft al meer dan 18 jaar ervaring in het opvangen van kinderen.

Kinderdagverblijf Leeuwarden heeft voor iedereen de juiste vorm van kinderopvang die past bij uw persoonlijke situatie. Hier is uw kind in een sfeer van veiligheid en geborgenheid en kan zich voldoende ontwikkelen.

kinderdagverblijf leeuwarden

Vormen van opvang

Kinderdagverblijf Leeuwarden heeft de volgende vormen van opvang:


Top