Home
A+ A-

Wilt u zich inschrijven als vraag- of gastouder?

Lees dan de onderstaande informatie en de bijbehorende eisen goed door.

Vraagouder
Zoekt u opvang voor uw kind en ziet u in gastouderopvang de juiste oplossing? Dan kunt u zich geheel vrijblijvend aanmelden middels het inschrijfformulier. De minimale afname is gemiddeld 5 uur per week. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Gastouder
Ook aan het inschrijven als gastouder zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het gastouderbureau selecteert gastouders aan de hand van onderstaande 16 criteria.

Stichting Kinderopvang Friesland verwacht van de gastouder dat hij of zij…
 1. …minimaal 10 uren per week een half jaar opvang kan bieden aan een of meerdere kinderen
 2. …graag met kinderen omgaat
 3. …en eventueel andere gezinsleden - positief tegen deze vorm van kinderopvang aan kijken
 4. …ervaring en kennis heeft met betrekking tot het opvoeden van jonge kinderen
 5. …warmte en veiligheid biedt aan het gastkind
 6. …kan voldoen aan belangrijke hygiënische normen
 7. …voldoende ruimte en veiligheid heeft in en rondom het huis om te spelen, te eten en te slapen
 8. …luistert en open staat voor andere ideeën en wensen van de vraagouder(s)
 9. …afspraken maakt en uitvoert die zijn gemaakt met de vraagouder(s)
 10. …zich houdt aan het beroepsgeheim in verband met vertrouwelijke zaken van het kind of de vraag- en/of gastouder(s)
 11. …bereidt is samen te werken met het bijbehorende gastouderbureau
 12. …minimaal 21 jaar oud is
 13. …telefonisch te bereiken is in verband met mogelijke problemen
 14. ... in het bezit zijn (of bereid zijn tot het behalen) van minimaal MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
 15. ... in het bezit zijn (of bereid zijn tot het behalen) van een geldig EHBO bij kinderen diploma
 16. ... in het bezit zijn (of bereid zijn tot het aanvragen) van een VOG gastouder en voor inwonende personen boven de 18 jaar een VOG huisgenoot van de gastouder
Top