Home
A+ A-

Gastouderopvang

Wat is het gastouderbureau?

Kinderopvang kan ook via gastouders. Het Gastouderbureau van Stichting Kinderopvang Friesland brengt vraag- en gastouders bij elkaar. Maar, hoe werkt dit precies en wat houdt het in om vraag- of gastouder te zijn?

Vraag- & gastouders
Vraagouders zijn ouders die opvang voor hun kinderen zoeken. Door bijvoorbeeld werk of studie zijn ze niet altijd thuis en zoeken daarom een opvangplek.

Gastouders geven antwoord op die vraag, zij bieden namelijk opvangplekken aan. Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang, het is vaak in gastgezinnen en gericht op kinderen vanaf 0 tot ongeveer 13 jaar.

Een gastouder zorgt, inclusief het eigen gezin, voor maximaal 6 kinderen. Hoeveel kinderen een gastouder opvangt, is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan de leeftijd van het kind en de ruimte in huis.

Ook voor ouders met onregelmatige werk en/of studietijden is deze opvangvorm geschikt. Gastouderopvang kan namelijk ook ’s avonds, ’s nachts of in het weekend.

Thuisopvang
Een gastouder kan ook in het huis van de vraagouder kinderen opvangen, dit noemen we thuisopvang. Deze opvangvorm heeft wel een belangrijke voorwaarde: in verband met de belasting kan slechts op drie dagen per week een gastouder worden ingezet. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met ons Centrale Bureau.


Bemiddeling & koppeling
Wanneer een vraag- en gastouder qua opvangtijden en peroonlijke voorkeur bij elkaar passen, worden ze door een bemiddelingsmedewerker met elkaar in contact gebracht. In het opvanghuis vindt dan de kennismaking plaats. Tijdens dit gesprek kan de vraagouder onder andere zijn of haar wensen bespreken met de gastouder.

Na de kennismaking krijgen beide ouders nog even de tijd om na te denken of ze de kinderopvang op deze manier willen aangaan. De bemiddelingsmedewerker neemt na een paar dagen contact op om te vragen of er een beslissing is genomen door beide partijen.

Is de uitkomst positief, dan wisselen vraag- en gastouder elkaars telefoonnummer uit. In het geval dat beide ouders de samenwerking niet aangaan, brengt de bemiddelingsmedewerker beide partijen daarvan op de hoogte.

Proefperiode & begeleiding
Wanneer het ‘klikt’ tussen beide ouders, vindt een proefperiode van twee maanden plaats. Hierna volgt een evaluatiegesprek samen met de bemiddelingsmedewerker. Tijdens dit overleg worden ervaringen uitgewisseld en gemaakte afspraken geëvalueerd. Is er een probleem tijdens de gastouderopvang dan wordt er naar een oplossing gezocht.

Het Gastouderbureau van Stichting Kinderopvang Friesland gaat voor het leveren van constante kwaliteit gedurende de opvang. We proberen gastouders hier en daar te helpen door middel van de volgende 5 handelingen:
  1. Individuele begeleiding via telefonisch contact;
  2. Huisbezoek van uw bemiddelingsmedewerker;
  3. Aanbieden van cursussen om de deskundigheid van gastouders op te krikken;
  4. Gebruik van beschikbare boeken en/of artikelen met betrekking tot opvoeding;
  5. Verkrijgbaar stellen van nieuwsbrieven van het Gastouderbureau.
Contact met de gast- en vraagouder
Zijn er problemen tijdens de opvang? Gast- en vraagouders kunnen in dat geval altijd aankloppen bij de bemiddelingsmedewerker. Indien gast- en/of vraagouder een persoonlijk gesprek op prijs stelt dan kan hij of zij daarvoor een afspraak maken. Gast- en vraagouders ontvangen gedurende het jaar een aantal nieuwsbrieven van het Gastouderbureau.

Zieke gastouder, wat te doen?
Het komt soms voor dat de gastouder ziek is en geen opvang kan bieden. In dat geval verzoeken wij de vraagouder om vervanging te regelen. Denk daarom altijd na over een plan B. Het is handig om iemand achter de hand te hebben die voor uw kind kan zorgen als de gastouder afwezig is.

Wanneer de gastouder voor een lange periode geen opvang kan bieden, zoekt het gastouderbureau naar een passende oplossing. Neem in dit geval contact op met de bemiddelingsmedewerker.

Meer vragen of heeft u behoefte aan uitgebreidere informatie over gastouderopvang? Neem dan contact op met de bemiddelingsmedewerker van uw gemeente. Hij of zij het beste te bereiken via :0517-380680 of via: gastouderbureau@kinderopvangfriesland.nl

Inspectierapporten

Door de SKF bemiddelde gastouderopvang, klik hier

De inspectierapporten van het gastouderbureau vindt u hier

 

Top