Home
A+ A-

Wanneer is de Buitenschoolse opvang geopend?


De schooltijden en de opvang zijn op elkaar afgestemd. We bieden zowel voor schooltijd als na schooltijd opvang.

Tijdens vakanties en vrije dagen is opvang voor de hele dag mogelijk. In principe zijn we in alle vakanties geopend, uitgezonderd de navolgende dagen:
  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag* 
  • Hemelvaartsdag
  • Vrijdag na Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste en tweede Kerstdag
  • De dagen tussen Kerst & Oud en Nieuw
Voor de kosten van de buitenschoolse opvang kunt u kijken bij 'Tarieven'.

*Alleen tijdens jubileumdagen, eens in vijf jaar.

Openingstijden sluiten aan op de schooltijden omdat die verschillend zijn op alle locaties.

Top