Home
A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

Harlingen

BSO Grettingalaan

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

IKC het Baken

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
J v Oldenbarneveltstr 4
8862BB Harlingen

IKC Prins Johan Frisoschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Grettingalaan 43
8862ZA Harlingen

Heerenveen

BSO Akkrum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Stringen 5
8491HA Akkrum

BSO Aldeboarn

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoallereed 2
8495KJ

Leeuwarden

BSO Goutum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

BSO Jongema

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Jongema 2
9001LA Grou

BSO kindcentrum Wytgaard

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjissema 6
9089BG Wytgaard

BSO Trianova

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kingmastate 1
8926NA Leeuwarden

BSO Wytgaard

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjissema 8
9089BG Wytgaard

De Michael

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hercules Segherstraat 3
8932DG Leeuwarden

De Pitstop

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Speelweide

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Raaigras 28
8935GH Leeuwarden

De Toekomst

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Wester

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Wielen, Galemastins

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Galemastins 2
8925GZ Leeuwarden

Het Palet; Huizum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Floris Versterstraat 2b
8932BR Leeuwarden

IKC Aventurijn

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjerk Hiddesstraat 5 1
8921NM Leeuwarden

Kinderspeelhuis

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Droppingastraat 6
8923BW Leeuwarden

Leeuwarder Schoolvereniging

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

MichaŽlschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

Villa Emilia

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Wergea

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
B.K. van den Bergstrjitte 2
9005PW Wergea

Wergea De Pastorie

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Noardeast-Frysl‚n

BSO de Pionier (voorheen de Flierefluiters)

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Alde Terp 2
9101SC Dokkum

De Burgerschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
O. van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

De Kanjers

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
F. Gasaustraat 22
9166RB Schiermonnikoog

Sķdwest-Frysl‚n

BSO Gauw

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Boeijengastrjitte 18
8627SG

De Bron

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 1
8701LV Bolsward

De Bron/Blinker

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

De Earste Trimen

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
H. Pollemastraat 2
8771RT Nijland

De Speelboom

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Gauw

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Sint Maartenschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Peter van Tharborplein 2
8701EW Bolsward

Vlieland

De Jutter

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Lutinelaan 3
8899BD Vlieland

Waadhoeke

BSO Berltsum De Foarutgong

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ds. H. van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

BSO de Arebaar

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7a
9076EB Sint Annaparochie

BSO de Romte

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoall‚nswei 2
9035BT Dronryp

De Cingel

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Kabas

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tuinen 28
8801VW Franeker

De Korendrager

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Botniasteeg 16
8801KJ Franeker

De PŰlle

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Steven

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

De Toermalijn

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
P.J. Troelstrastraat 24
8802RD Franeker

Dependance BSO Arebaar

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7b
9076EB

Eben HaŽzer

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Het Anker

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Quaestiusstrjitte 15
9035EB Dronrijp

Het Kwetternest

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
J.H. van Aismawei 94
9045PM Beetgumermolen

Het Tweede Thuis

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Rients Koopmansstraat 1
8802TA Franeker

t Waednest

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Triviant

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
IJsbaanweg 8
8801ER Franeker

Ukkepuk & Co

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Buorren 75
8851EM Tzummarum
Top