Home
A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

Harlingen

IKC Het Baken

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Johan van Oldenbarneveltstraat 4
8862BB Harlingen

IKC Het Noorderlicht

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Domela Nieuwenhuisstraat 81
8862WC Harlingen

IKC Prins Johan Frisoschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Grettingalaan 43
8862ZA Harlingen

IKC t Wad

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Midlumerlaan 13
8861JE Harlingen

Heerenveen

Akkrum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Stringen 5
8491AH Akkrum

Aldeboarn

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoallereed 2
8495KJ Aldeboarn

OBS Akkrum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Stringen 5
8491HA Akkrum

Leeuwarden

BSO Goutum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Buorren 13a
9084BB Goutum

De Lytse Twirre

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjissema 8
9089BG Wytgaard

De Pitstop

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Theodorus Beekhuisstraat 2
9088AS Wirdum

De Speelweide

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Raaigras 28
8935GH Leeuwarden

De Toekomst

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Achlumerstraat 1a
8913GL Leeuwarden

De Wester

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Telemannstraat 13
8915CC Leeuwarden

De Wielen, Galamastins

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Galamastins 2
8925GZ Leeuwarden

Grou Jongema

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Het Palet; Huizum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Floris Versterstraat 2b
8932BR Leeuwarden

IKC Aventurijn

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjerk Hiddesstraat 5-1
8921NM Leeuwarden

Jirnsum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Dekemastrjitte 2b
9011WE Jirnsum

Kindcentrum Wytgaard

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjissema 6
9089BG Wytgaard

Leeuwarder Schoolvereniging

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Jelsumerstraat 10
8917EN Leeuwarden

MichaŽlschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hercules Seghersstraat 3
8932DG Leeuwarden

Montessori Kindcentrum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Droppingsstraat 6-8
8923BW Leeuwarden

Trianova

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kingmastate 1
8926NA Leeuwarden

Villa Emilia

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ieborchpaed 6
9081AR Lekkum

Wergea De Pastorie

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
F. Gasaustraat 22
9166RB Schiermonnikoog

Sķdwest-Frysl‚n

De Bron/De Blinker

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Blink 1
8701LV Bolsward

De Speelboom

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Wilhelminastraat 3
8651AC IJlst

Sint Maartenschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Plein 1455
8701EW Bolsward

Waadhoeke

Achlum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Dorpsstraat 4 a/b
8806KT Achlum

BSO Berltsum De Foarutgong

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ds. H. van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

BSO Mooitaki

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Hammeringen 41
9045PT Bitgummole

De Arebaar

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7B
9076EB Sint Annaparochie

De Cingel

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Orkmasingel 16a
9036JW Menaldum

De Kabas

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tuinen 28
8801VW Franeker

De Korendrager

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Botniasteeg 16
8801KJ Franeker

De Opslach

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Galjoen 29
8802NE Franeker

De PŰlle

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoallestrjitte 28
9034GL Marssum

De Romte

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoallanswei 2
9035BT Dronrijp

De Steven

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

De Toermalijn

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
P.J. Troelstrastraat 24
8802RD Franeker

Dolfijn

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Camstrastrjitte 10
9036MC Menaldum

Eben HaŽzer

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Greateborren 13
9036ME Menaldum

Het Kwetternest

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
J.H. van Aismawei 94
9045PM Beetgumermolen

Het Tweede Thuis

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Rients Koopmansstraat 1
8802TA Franeker

It Anker

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Quaestiusstrjitte 15
9035EB Dronrijp

Sint Radbodusschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ljouwertertrekwei 4
9035ED Dronrijp

t Waed

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoalstrjitte 12
8855HR Sexbierum

Triviant

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
IJsbaanweg 8
8801ER Franeker

Ukkepuk & Co

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Buorren 75
8851EM Tzummarum
Top